มิถุนายน 27, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเจรจาการค้าออนไลน์กระตุ้นการค้าชายแดนภาคใต้

แชร์เลย

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2565 ) ที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง และโรงแรมการ์เด้นวิวเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดยะลา
และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเจรจาการค้าออนไลน์กระตุ้นการค้าชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ปี 2565 (Southern Border Online Business Matching 2022) ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 โดยมี ผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมมากกว่า 30 ราย ประกอบด้วยสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย รวมถึงของใช้และขอตกแต่ง

สำหรับการเจรจาธุรกิจการค้าในรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการเจรจาธุรกิจโดยจับคู่การค้าระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้ กับผู้ค้าในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกและพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาตลาดอย่างยิ่งการแสวงหาตลาดและโอกาสใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการฐานรากและชุมชนสู่ Global Value Chain เช่น การปรับรูปแบบกิจกรรมเจรจาการค้าให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เยี่ยมชมร้านที่ร่วมจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมการค้าชายแดน ซึ่งจำหน่ายสินค้าดี สินค้าเด่น และเป็นสินค้าที่มีศักยภาพของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวม 80 คูหา ประกอบด้วย ส้มโชกุนเบตง กล้วยหินบันนังสตา กาแฟคีรีเขต นมถั่วเหลืองลาบันซอย ข้าวเกรียบปลานัสรีน ผลิตภัณฑ์ทูน่าหยอง สหพันธ์ฟู้ด กล้วยเส้นปรุงรส NAWATI ข้าวเกรียบปลาบีฟิส ซาโลมาปาเต๊ะ และปลากุเลาเค็มตากใบ

 13,297 total views,  6 views today

You may have missed