ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

 แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะเครือข่ายสานใจสู่สันติ ส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมร่วมกิจกรรม เอียะติก๊าฟ ในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 

แชร์เลย

✍️ วันนี้ 20 เมษายน 2565 ที่ กองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี บ้านควนดิน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรมพบปะสานสัมพันธ์เครือข่ายสานใจสู่สันติห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมร่วมกิจกรรม เอียะติก๊าฟ ในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน โดยมีมัสยิดสานใจรองรับการประกอบศาสนกิจ ภายใต้บริบท “นักรบ พบรัก กลับบ้าน ร่วมกันสร้างสันติสุข” เดินหน้าสร้างบรรยากาศเดือนรอมฎอนให้เป็นเดือนสันติสุข โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา สมาชิกเครือข่ายสานใจสู่สันติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมในกิจกรรม

💟 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า การมาพบปะครั้งนี้เพื่อมายืนยันเจตนารมณ์เดินหน้าสร้างบรรยากาศเดือนรอมฎอนให้เป็นเดือนแห่งสันติสุข พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะทบทวนการทำงานที่ผ่านมา และปรับกระบวนการทำงาน เพราะการลงมือทำคือคำตอบ ซึ่งต้องอาศัยแรงผลักดันจากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสมาชิกเครือข่ายสานใจสู่สันติผู้ประสานงานระดับพื้นที่ ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจสานสัมพันธ์เชื่อมต่อระหว่างประชาชนกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐที่อยากกลับมาอยู่บ้านมาประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฏอน และพร้อมจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ไม่ต้องการให้เกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งสอดรับกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในประเด็นการลดเหตุความรุนแรง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจะให้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอน และตลอดไป โดยกำหนดมัสยิดสานใจสู่สันติ ที่มีครอบคลุมในพื้นที่จำนวนสองพันกว่ามัสยิดที่จะรองรับกลุ่มผู้ที่เห็นต่างได้กลับมาประกอบศาสนกิจยังบ้านเกิด เพื่อสนับสนุนการประกอบศาสนกิจ โยเฉพาะ ห้วง 10 วันสุดของเดือนรอมฏอน หวังให้พี่น้องมุสลิมได้ประกอบศานกิจ หรือได้ร่วม เอียะติก๊าฟ เพื่อให้เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งความบริสุทธิ์ปราศจากเหตุรุนแรงอย่างแท้จริง

💌 ในโอกาสนี้ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลโทธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึง ไก่กระดูกดำแช่แข็ง ซึ่งเป็นผลผลิตจากสมาชิกศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี ให้กับผู้แทนเครือข่าย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงเดือนรอมฎอน และกิจกรรม เอียะติก๊าฟ ในห้วง 10 วันสุดท้านของเดือนรอมฎอนอีกด้วย

📌 สำหรับกิจกรรม “เอียะติก๊าฟ” 10 คืนสุดท้ายของรอมฎอนยังมัสยิดเพื่อปฎิบัติอิบาดะฮ (ประกอบคุณงามความดี) ด้วยการละหมาด การรับฟังบรรยายธรรม และอ่านอัลกุรอาน กล่าวซิกรุลลอฮ เป็นต้น เพื่อกอบโกยความดีงามผลบุญในช่วงเดือนรอมฏอนโดยเฉพาะห้วง 10 สุดท้ายของเดือนรอมฎอน

 30,409 total views,  2 views today

You may have missed