มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อำเภอเบตงประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด “เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา” ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคมนี้

แชร์เลย

วันนี้ 9 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมไกรลาศ ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นทีร เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา” ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นี้ พร้อมคณะรัฐมนตรี และประชาชนที่ใช้บริการในเครื่องบินสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD6260 เส้นทางดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การดำเนินการท่าอากาศยานเบตง เป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มีนโยบายให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการคมนาคม ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สามารถก้าวไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ต่อไป

จากนั้น นายมังโซ หะยีอาแว ปลัดอำเภอเบตงหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย พ.ต.ท.ต่อพันธุ์ ปุสันเทียะ สวญ.สภ.ยะรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเตรียมสถานที่ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเบตง

สำหรับท่าอากาศยานเบตงขณะนี้มีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนความพร้อมของรันเวย์ ที่สามารถรองรับเครื่องบินได้ที่มีขนาดสูงสุด คือ ATR – 72 และเครื่องบิน Q – 400 ที่มีความจุผู้โดยสารกว่า 80 ที่นั่ง   ในการเตรียมให้บริการของสายการบินนกแอร์ ซึ่งตามตารางจะทำการบิน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ พุธ และศุกร์)

 12,979 total views,  4 views today

You may have missed