พฤษภาคม 20, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

จังหวัดปัตตานี จัดทีมออกตรวจบูรณาการในเรือประมงทะเล เพื่อป้องกันและแก้ไขการใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์

แชร์เลย

(20 มกราคม 2565) คณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดปัตตานี ตามคำ สั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 4125/2564 ลงวัน ที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยต่างๆ รวม 17 หน่วย เช่น กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน และปราบปรามประมงทะเล ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนประมงจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจน้ำ รวมกว่า 30 คน ได้ลงเรือตรวจประมงทะเล 609 ของกรมประมงเพื่อออกตรวจบูรณาการเรือ ประมงทะเลในน่านน้ำเขตปัตตานี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย การบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ก่อนออกปฏิบัติการในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดปัตตานี ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและโอวาทแก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นได้ลงเรือตรวจประมงในทะเลหน้าอ่าวปัตตานี ซึ่งผลการตรวจในวันนี้ได้สุ่มตรวจเรือประมง จำนวน 3 ลำ แต่ไม่พบการใช้แรงงานบังคับและค้ามนุษย์ เรือประมงทุกลำ มีทะเบียนลูกจ้าง สัญญาจ้างแรงงานถูกต้องครบถ้วน แรงงานต่างด้าวได้รับค่าจ้างไม่น้อย กว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ได้รับสวัสดิการเพียงพอ แรงงานทั้งหมดเป็นการสมัครใจมาทำงานบนเรือประมง โดยไม่มีการถูกบังคับข่มขู่การใช้แรงงานแต่อย่างใด และ แรงงานทั้งหมดยินยอมลงเรือด้วยความสมัครใจ

 33,884 total views,  2 views today

You may have missed