พฤษภาคม 20, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างร่วมมอบสนามฟุตซอลจากเม็ดยางพาราให้กับโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ พร้อมจัดการแข่งฟุตซอลกระชับมิตรในการประเดิมสนาม

แชร์เลย


วันนี้ (20ม.ค.65) ที่โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วยผู้บริหารการการยางแห่งประเทศไทย 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้ร่วมมอบสนามฟุตซอลจากเม็ดยางพาราให้กับโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน ครู เยาวชนในชุมชน ในการออกกำลังกาย โดยมี ดร.สุชาติ เอกปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 น.ส.คาดียะห์ อามานะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ร่วมรับมอบ และจัดให้การแข่งฟุตซอลกระชับกระชับมิตร ระหว่าง บุคลากรโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 พบกับ เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกัน ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19


นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า สนามฟุตซอลจากเม็ดยางพารา ที่มอบให้กับโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 มีขนาด กว้าง 22 เมตรยาว 42 เมตร ใช้งบประมาณในการสร้าง จำนวน 800,000 บาท ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ ซึ่งสนามฟุตซอลจากเม็ดยางพาราแห่งนี้ จะทำให้พื้นสนามจะมีความยึดหยุ่นมากกว่าสนามฟุตซอลพื้นซีเมนต์ สามารถลดแรงกระแทกบริเวณข้อเท้าในขณะวิ่ง ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสอดรับกับมาตรการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราในประเทศให้มากขึ้นเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราอีกทางหนึ่งและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ของนักเรียน และคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย

 30,359 total views,  2 views today

You may have missed