ธันวาคม 6, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

โรงพยาบาลปัตตานี ได้รับรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค กว่า 7 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

แชร์เลย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด และเสียชีวิตมีมากเป็นทวีคูณ ในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้การบริการพี่น้องประชาชน ไม่ทันกับความต้องการกับจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้น

นายเจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี กล่าวว่า ทีมข้าราชการที่เกษียณ ได้พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางโรงพยาบาลปัตตานี เปิดรับบริจาคทุนสำหรับการจัดหารถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ สำหรับให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรค โควิด สำหรับรถคันนี้ใช้ในการเอกซเรย์พื้นฐาน เช่น เอกซเรย์ปอดที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถวินิจฉัยโรคได้เร็ว ทำให้การรักษาคนไข้ได้อย่างทันท่วงที ประชาชนมีความปลอดภัยที่สูงขึ้น รถเอกซเรย์เคลื่อนที่สามารถลงพื้นที่ให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะการคัดกรองหาเชื้อ ด้วยระบบ ATK หากมีผลเป็นบวก ก็สามารถเอกซเรย์และให้ยาได้ทันที ทำให้คนไข้ลดเวลาการรอรับยาทำให้ประชาชนปลอดภัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี ยังกล่าวว่า รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่รถนี้ นอกจากให้บริการกับประชาชนเกี่ยวกับการค้นหาผู้ป่วยโควิดแล้ว หลังจากสถานการณ์โควิด- 19 ยังสามารถออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ออกตรวจสุขภาพประชาชนเป็นกลุ่มๆ เช่น ในเรือนจำ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน หรือในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ด้วย ก็จะเกิดความคล่องตัวลดการเดินทางเข้าสู่จังหวัด พร้อมขอบคุณข้าราชการเกษียณ ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค คุณอาภา ช่วงสุวนิช , ผศ. ทันตแพทย์หญิง ฐิติมา ภูศิริ , ดร. สุธาสินี นิติสาครินทร์ และเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ ในการจัดหารถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ มูลค่ากว่า 7 ล้านบาทครั้งนี้


มะอายือมิง สาแล๊ะ
SPMC ปัตตานี

 4,426 total views,  2 views today

You may have missed