ตุลาคม 25, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อบังคับใช้กฎหมาย และป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

แชร์เลย

อาลีฟ มามะ รายงาน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

บริเวณหน้าที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางมาเป็นประธาน พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตามแผนสกัดกั้นกลุ่ม ผกร. ในพื้นที่ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดย หน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 93 ได้บูรณาการกำลังจากหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อบังคับใช้กฎหมาย และป้องกันการก่อเหตุรุนแรงจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบ ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นห้วงของการสับเปลี่ยนกำลังพล และเป็นห้วงใกล้วันเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปี2564 จึงอาจเป็นปัจจัยเร่งในการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ รวมถึงแสดงการมีตัวตนของขบวนการ ตลอดจน เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยก่อนการเลือกตั้ง ประกอบกับในห้วงที่ผ่านมามีการก่อเหตุ และมีการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้รับความสูญเสียจำนวนหลายคน สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมที่พยายามปลุกปั่นกระแสมวลชน เพื่อเป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์รุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีนโยบาย และมอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการ การปฎิบัติร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการที่จะป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น โดยการออกปฏิบัติหน้าที่ ให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ลาดตระเวนเส้นทางหลัก เส้นทางรอง เสริมแผนรักษาความปลอดภัยเขตเมือง รวมถึงการตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ หอพักบ้านเช่าเพื่อติดตามค้นหา และจับกุมบุคคลตามหมายจับ คดีความมั่นคง ตลอดจนคดีค้างเก่า ค้นหาบุคคลเป้าหมาย วัตถุระเบิด อาวุธปืนกลุ่มมือปืนรับจ้าง กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ซึ่งเป็นปัจจัยในการก่อเหตุ ภัยแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ยาเสพติดและแหล่งอบายมุข รวมถึงอาชญากรรมทั่วๆไป ตลอดจน ขอขอบคุณกำลังพลทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ทุกท่านปฎิบัติตามหลักยุทธวิธี หลักการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสามารถป้องกันการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพ และเพื่อรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ต่อไป

 8,382 total views,  2 views today

You may have missed