ตุลาคม 25, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผบ.ฉก.นราธิวาส ให้การต้อนรับ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 93

แชร์เลย

อาลีฟ มามะ รายงาน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ที่ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 93 หมู่ 8 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ให้การต้อนรับ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่ตั้งการวางกำลัง การปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 93 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 934 และ กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 931 ได้ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ พร้อมทั้งพบปะกำลังพล ได้แนะนำ เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการปฏิบัติงาน เรื่องการระมัดระวังการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ อาทิ การก่อเหตุต่อเป้าหมายอ่อนแอ, การก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่องแบบเร่งด่วน, การใช้ไปป์บอมต่อฐานฯ การลวงเข้าพื้นที่ , การก่อเหตุต่อระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ เพื่อตอบโต้การบังคับใช้กฎหมายของ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งในงานด้านกิจการพลเรือนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส รวมถึงได้เน้นย้ำให้กำลังพลปฎิบัติตามมาตราการในการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้กําลังพลทุกนาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ ตลอดจนได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 4,901 total views,  2 views today

You may have missed