ตุลาคม 25, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อำเภอเบตงเร่งตรวจ ATK กลุ่มแรงงาน ลูกจ้างกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 118 ราย มากสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

แชร์เลย

BETONG news รายงาน

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ล่าสุดอำเภอเบตงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 118 ราย ซึ่งมากสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

ศปก.อ.เบตง จึงได้ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสาธารณสุขอำเภอเบตง เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มก้อนคลัสเตอร์แรงงาน และลูกจ้างกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในพื้นที่ ต.ตาเนาะแมเราะ และ ต.ธารน้ำทิพย์ ดังนี้
1. บริษัท เอเอ รับเบอร์​ จำกัด (ต.ตาเนาะแมเราะ)
2. บริษัท​ เอเอ ลัม​เบอร์​ จำกัด (ต.ตาเนาะแมเราะ)
3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ (ต.ธารน้ำทิพย์)

นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ อยู่ในขั้นวิกฤตพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  ประกอบกับเตียงรองรับผู้ป่วยเริ่มเต็มไม่เพียงพอต่อการรับผู้ป่วยใหม่ จึงขอให้ผู้ประกอบการและลูกจ้าง ช่วยกันดูแลป้องกันอย่างเคร่งครัด Universal Prevention คือ ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ และแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์การระบาดของโลกและสถานการณ์เตียงรองรับผู้ป่วยว่าอยู่ในภาวะวิกฤติ และประชาสัมพันธ์เน้นย้ำประชาชนเรื่องการป้องกันตนเองแบบ Universal Prevention โดยให้คิดว่าทุกคนมีเชื้อและปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTอย่างเคร่งครัด

 6,461 total views,  2 views today

You may have missed