กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

มทภ.4 ตรวจเยี่ยม หลักสูตรการฝึกทหารพรานชายแดนใต้ ที่กองร้อยฝึกรบพิเศษ สิชล พร้อมรับภารกิจรักษาความมั่นคง รักษาความปลอดภัยประชาชน

แชร์เลย
ทีมข่าวเฉพาะกิจ รายงาน.
 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่ กองร้อยฝึกรบพิเศษ 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรอาสาสมัครทหารพราน เบื้องต้น ( 6 สัปดาห์ ) ประจำปี 2564 และการฝึกชุดปฏิบัติการทหารพราน เพื่อให้กำลังพลได้มีความรู้ มีทักษะทางทหาร มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดจนเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานตามภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่แม่ทัพภาคที่ 4 จะได้มอบ ผลไม้ และขนม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝึกต่อไป เป็นกำลังสำคัญในการเป็นทหารของประชา ปกป้องประเทศและอธิปไตยของชาติต่อไป โดยมี พันตรี ประเสริฐ สายทองแท้ ผู้บังคับกองร้อย ฝึกรบพิเศษที่ 4 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ ให้การต้อนรับ
》 โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับชมการสาธิตการปฏิบัติตามฐานต่างๆ พร้อมกล่าวพบปะ ให้โอวาท อาสาสมัครทหารพรานใหม่ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้จริง รู้จักการฝึกฝน และทบทวนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกในครั้งนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เน้นย้ำถึงการ ฝึกภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างไรก็ตามขอให้การฝึกในครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ขอให้ทุกคนมีจิตใจมุ่งมั่นต่อ การฝึกในครั้งนี้ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้พบปะพูดกับชุดปฏิบัติการทหารพราน โดยกล่าวว่า “ชุดปฏิบัติการทหารพรานถือเป็น กำลังพลที่อยู่หน้าแนว มีภารกิจที่หลากหลาย ทำภารกิจในการสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องการลาดตระเวนจรยุทธ เพื่อพิทักษ์รักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ covid 19 เพิ่มเข้ามา ทั้งหมดนี้เราจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ ที่จะไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ดังนั้นขอให้ทุกคนได้ตั้งใจฝึก ฝึกให้ตนเองอยู่รอดจากสนามรบ สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในชุดปฏิบัติการตนเอง ขอเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนาย”
》สำหรับการฝึกในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึก ตลอดจนครูฝึก ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกนาย ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง covid 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข การควบคุมในการพบปะ โดยจำกัดสถานที่ เพื่อลดการนำเชื้อเข้าสู่หน่วยฝึก และลดการกระจายเชื้อเข้าสู่หน่วยทหารและชุมชน รวมถึงเพื่อควบคุมการติดเชื้อในกรณีที่มีการแพร่ระบาดอีกด้วย■■■

 9,085 total views,  4 views today

You may have missed