ตุลาคม 25, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จชต. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ สั่งการทุกหน่วยเดินหน้าขับเคลื่อนสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระบุตอนนี้เห็นผลเป็นรูปธรรม

แชร์เลย

(4 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย   พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.  พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.   พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่4/ผอ.รมน.ภาค4.สน. และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ เพื่อเป็นประธานในการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย การพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ด้านการคมนาคม    เรื่องของท่าเทียบเรือ และสนามบินเบตง การบริหารจัดการด้านพลังงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ภาคใต้ของเราเป็นสังคมพหุภาคี อยู่กันได้ในความหลากหลาย ขณะนี้หลายโครงการมีการขับเคลื่อนไปมาก เช่น สนามบินเบตง การขยายที่พักผู้โดยสาร การขยายท่าเรือ ภาคการเกษตร ปาล์ม ยาง โรงไฟฟ้าพลังงาน อยู่ที่ความพร้อมเรื่องของทุน ที่ดิน ของคนในพื้นที่ และภาคเอกชน ในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล รัฐบาลให้กระทรวงพลังงานดูเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของ และใช้วัสดุจากไม้ยางเพื่อมาเป็นพลังงาน ส่วนปาล์มใช้เพื่อการบริโภค และใช้เพื่อเป็นพลังงาน และเพื่อผลิตไฟฟ้า เรามีการผลิตพลังงาน  หลายประเภท อยากให้มีการผลิตในพื้นที่เอง ไม่อยากให้รับมาจากที่อื่น ส่วนการท่องเที่ยว ควรมีการปรับปรุง สถานที่ การบริหารจัดการในพื้นที่ การทำโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อรองรับและเพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุด

อยากให้พวกเราช่วยกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพราะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอีกหลายแห่งที่เป็นพื้นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพมากมาย รัฐบาลก็มีความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนา ส่วนโครงการต่างๆ ทั้ง กอ.รมน.ภาค. 4 สน.และ ศอ.บต. ให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ด้านการส่งเสริมการส่งออก ให้มีการส่งเสริม ตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาจติดขัดบ้างเรื่องของค่าเงินที่ตกต่ำ ส่วนในเรื่องของสาธารณสุข วันนี้เรามีทีมแพทย์ หมอ และใช้ระบบไอทีเข้ามามีบทบาทในเรื่องของสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น รัฐบาลเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน อยากให้เรามีหลักคิดในทุกๆด้าน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ประปา นอกจากนี้ยังเน้นย้ำในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้าของเถื่อนในพื้นที่

สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี และหลังจากประชุมส่วนราชการแล้วในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชุมชนสองวิถี สังคมพหุวัฒนธรรม ณ วัดทรายขาวและมัสยิดนัจมุดดีน ต่อไป

สาเลม ครู /ดีสกาย  SPMCNEWS จ.ปัตตานี รายงาน

 124 total views,  4 views today

You may have missed