วันอาทิตย์ , มีนาคม 24 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการดำเนินการ 6 ขั้นตอน รอบ 6 เดือน “โครงการพาคนกลับบ้าน” ตามแนวทางสันติเพื่อใช้ชีวิตปรกติสุข

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการดำเนินการ 6 ขั้นตอน รอบ 6 เดือน “โครงการพาคนกลับบ้าน” ตามแนวทางสันติเพื่อใช้ชีวิตปรกติสุข

( เวลา 09.00 น. 5เมษายน2561) ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพันเอกปราโมทย์  พรหมอินทร์ โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , พันเอก ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์ รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และ พันเอก พรรษิษฐ์  สุพรรณชนะบุรี ผู้อำนวยการกองพาคนกลับบ้าน ศูนย์สันติวิธีเปิดเผยว่าจากผลการดำเนินงานโครงการพาคนกลับบ้านในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสหรือช่องทางให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงกลับมาต่อสู้ด้วยแนวสันติ และเข้าสู่การอบรมปรับความคิดความเชื่อให้มาร่วมกันพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข โดยมียอดรายงานตัวเข้าโครงการพาคนกลับบ้านประจำปี 2561จำนวน 412 ราย ซึ่งได้ดำเนินการตามกรรมวิธีทั้ง 6 ขั้นตอน คือ 1.การรณรงค์สร้างความเข้าใจ 2.การรับรายงานตัว และอบรมปรับทัศนคติโดยใช้หลักศาสนา 3. การปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมาย 4.การขับเคลื่อนชมรมพาคนกลับบ้าน 5.การฝึกอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.การติดตามพัฒนาสัมพันธ์เมื่อกลับภูมิลำเนา เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดให้เป็นไปตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

 การดำเนินโครงการประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 การดำเนินการต่อเป้าหมายประจำปี จำนวน 288 รายแยกเป็นรายงานตัวปี 2560จำนวน 127 ราย และปี2561จำนวน 161 ราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการโครงการพาคนกลับบ้านที่สำคัญ ดังนี้

   (1) การอบรมปรับทัศนคติโดยใช้หลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง“หลักสูตรประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน” จำนวน 147 ราย

   2) การปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมายหมาย ป.วิฯอาญา มอบตัวและประกันตัวเรียบร้อย 133ราย  อยู่ระหว่างการดำเนินการ 155 ราย

   (3) การอบรมวิชาชีพ/การพัฒนาคุณภาพชีวิตรับมอบปัจจัยการผลิต 147 ราย

  (4) การติดตามสร้างความสัมพันธ์เมื่อกลับภูมิลำเนาโดยหน่วยในพื้นที่ติดตามพบปะอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๒การดำเนินการต่อบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน (จากประเทศเพื่อนบ้าน) จำนวน 124 ราย ตั้งแต่ 3 ก.พ.61เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกรรมวิธีของโครงการพาคนกลับบ้านตามนโยบาย  แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่มุ่งเน้นเชิงคุณภาพเป็นประการสำคัญ โดยได้ดำเนินการดังนี้

 (1) การแต่งตั้งคณะทำงานพิสูจน์สัญชาติผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างความสันติสุขอย่างยั่งยืน

(2) การจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติ  เพื่อดำเนินคัดกรอง/ดำเนินกรรมวิธีของบุคคลเป้าหมาย เก็บรูปแบบสารพันธุกรรมบุคคลเพื่อพิสูจน์สัญชาติ ก่อนเข้าร่วมโครงการ และพิสูจน์พฤติกรรมการกระทำความผิดพร้อมดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลที่พิสูจน์ได้ว่ามีสัญชาติไทย

(3) การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อบรมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต/รายได้ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตลอดการเข้าพักอาศัย(บ้านสันติสุข) จำนวน 30 หลัง  ณ นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ตลอดระยะ 6 เดือน หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไปประกอบอาชีพยังภูมิลำเนาหรือเข้าทำงานในโครงการพระราชดำริต่อไป

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ภายใต้การนำของ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช             แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ยึดหลักนโยบายของรัฐบาล และกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหลักในการปฏิบัติงานคือ กฎหมายนำ การทหารตาม การเมืองขยาย สานต่องานพัฒนา เพื่อเปิดโอกาสหรือช่องทางให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงกลับมาต่อสู้ด้วยแนวสันติและเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมาย เพื่อกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

อับดุลฮาดี เจ๊ะยอ SPMCNEWS ยะลา รายงาน

About Oxegen

Check Also

ผู้สูงอายุ ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้มีหัวใจประชาธิปไตย นั่งวีลแชร์ พร้อมถือไม้ช่วยพยุง แม้จะยากลำบากแค่ไหน ก็ต้องไปเลือกตั้ง

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *