ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

โครงการและรับฟังแถลงประเด็นการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

แชร์เลย

Spmc Newsรายงาน
ข่าว:นายมูฮำมัดตัรมียี สามะแม
วันนี้ 14 สิหาคม 2560 เวลา 08.30น.
โดยนาย รพี มามะ อุปนายกสมาคมสื่อมวลชน จชต / ประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต ร่วมกับทีมงานชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างแนวทางการขับเคลื่อนโครงการและรับฟังแถลงประเด็นการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
โดย พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมในวันนี้ 
ซึ่งมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ (รองเลขาธิการ ศอ.บต.)บรรยายรายละเอียดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ โดยจัดในระหว่างวันที่ 14-15สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี โดยเป้าหมายผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมจำนวน 500 คนผู้แทนภาคประชาชนจำนวน 250 คน และเจ้าหน้าทีรัฐ จำนวน 250 คน ร่วมทั้งสิ้นจำนวน 1000 คน
cr/คนของสังคม Spmc News
*****Spmc News*****

 855 total views,  2 views today

You may have missed