พฤษภาคม 20, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

วิเคราะห์ผลการคัดกรองเชิงรุกโรคโควิด-19 โรงงานสยามอินเตอร์ จะนะ และมาตรการที่จะดำเนินการต่อไป

แชร์เลย

โดย..นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

การคัดกรองครั้งใหญ่ครั้งที่ 6 โดยทีมโรงพยาบาลจะนะและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะนั้น ได้คัดกรองพนักงานในโรงงานสยามอินเตอร์ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ไปทั้งสิ้นมากถึง 452ราย (โรงงานนี้คนงานพม่ามี 1500 ราย คนไทยมี 1400 ราย)

ใน 452 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 79 ราย ตรวจพบเชื้อ 6 รายเป็นคนไทย(ภูมิลำเนาอำเภอเมืองสงขลา) 2 ราย และเป็นคนเมียนมาร์ 4 ราย อัตราการพบเชื้ออยู่ที่ 7.1%

ใน 452 ราย เป็นกลุ่มสุ่มมาตรวจจากแคมป์คนงานทุกแถว และในไลน์ผลิต จำนวน 375 ราย ตรวจพบเชื้อ 26 ราย เป็นคนเมียนมาร์ทั้งหมด อัตราการพบเชื้ออยู่ที่ 6.9%

จากข้อมูลจะเห็นได่ว่า ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วย กับกลุ่มสุ่มตรวจทั่วไป มีอัตราการพบเชื้อที่แทบจะไม่แตกต่างกัน นั่นหมายความว่า ทุกคนในโรงงานมีความเสี่ยง

หากนำข้อมูล 452 ราย มาแจกแจง จะพบว่า เป็นคนไทย 102 ราย พบการติดเชื้อ 2 รายจากกลุ่มเสี่ยงสูง ไม่พบจากกลุ่มสุ่มทั่วไป อัตราการพบเชื้อในคนไทยคือ 2% ส่วนคนเมียนมาร์เข้ารับการตรวจ 350 ราย พบเชื้อ 30 ราย อัตราการพบเชื้อในกลุ่มคนเมียนมาร์คือ 8.6% นั่นคือพบการระบาดในกลุ่มคนเมียนมาร์มากกว่าคนไทย 4.3 เท่า ทั้งนี้เพราะที่พักอาศัยรวมมีความแออัดสูง อย่างไรก็ตาม ในไลน์ผลิต มีการทำงานด้วยกันของทั้งคนไทยและคนเมียนมาร์

และในวันที่ (17 พฤษภาคม 2564) จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดมาตรการในเรื่องนี้ ทั้งนี้ ข้อเสนอเบื้องต้นทางการแพทย์คือ

1. ตรวจคัดกรองคนไทยทุกคนในวันจันทร์และอังคารที่ 17-18 พค.นี้ หากใครพบเชื้อก็เข้า รพ. รักษากักตัว ใครไม่พบเชื้อก็กักตัวที่บ้านนาน 14 วัน และนัดตรวจซ้ำในอีก 7 วัน นั่นหมายความว่า คนไทยทุกคนจะได้รับการกักตัว ไม่ที่โรงพยาบาล ก็ที่บ้าน

2. สำหรับพนักงานเมียนมาร์ทุกคน จะถูกกักตัวในแคมป์หรือบ้านเช่า และโรงพยาบาลจะนะจะไปตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่ในพื้นที่หน้าแคมป์ เพื่อให้การดูแล กักโรค แยกผู้ป่วยมารักษา หากมีผู้ป่วยโควิดก็นำส่งโรงพยาบาลต่อไป โดยทางโรงงานจะส่งอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนงาน จนกว่าสถานการณ์การติดโรคจะสงบ พนักงานเมียนมาร์จะถูกห้ามออกนอกรั้วของแคมป์ยกเว้นมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องส่งต่อโรงพยาบาล

3. สำหรับคนไทยที่เป็นผู้สัมผัสพนักงานของโรงงานสยามอินเตอร์ หากพนักงานคนไทยคนนั้นผลเป็นลบ ก็จะไม่มีตามผู้สัมผัสมา swab แต่หากพนักงานคนไหนมีผลเป็นบวก จะมีการตามผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสเสี่ยงในชุมชนมา swab ต่อไป โดยให้ไป swab ตามภูมิลำเนาของผู้ป่วยคนนั้น และทำการสอบสวนโรคตามแนวทางการควบคุมโรค
ซึ่งทั้ง 3 มาตรการนี้จะสามารถยุติการแพร่ระบาดในชุมชนได้ ทั้งนี้ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อที่เป็นพนักงานโรงงานแล้วทั้งสิ้น 64 คน

ปัจจุบันมีความโกลาหลในชุมชนที่เกิดขึ้นอย่างหนักในขณะนี้ พรุ่งนี้จะมีการ swab รอบที่ 7 ในกลุ่มคนไทย 600-700 ราย และวันมะรืนในอีกจำนวนเดียวกัน และรอดูมาตรการจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ(17 พฤษภาคม 2564)

 9,267 total views,  2 views today

You may have missed