มีนาคม 29, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

กอ.รมน.ภาค. 4 ชี้แจงกรณีเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์, เฟสบุคเพจ “God Of War V.3” เผยแพร่การ หักเบี้ยเลี้ยงของทหารที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.ระบุข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริง

แชร์เลย

กอ.รมน.ภาค. 4 ชี้แจงกรณีเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์, เฟสบุคเพจ “God Of War V.3”  เผยแพร่การ หักเบี้ยเลี้ยงของทหารที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.ระบุข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ และ เฟสบุคเพจ “God Of War V.3” เผยแพร่การหักเบี้ยเลี้ยงของทหารที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พันเอกธนาวีร์  สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่าจากกรณีเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ และเฟสบุคเพจ “God Of War V.3” เผยแพร่การหักเบี้ยเลี้ยงของทหารที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

จากกรณีนี้ ที่เฟซบุ๊ค ใช้ชื่อเพจว่า“God Of War V.3” ได้เปิดแพร่ภาพและข้อความ อ้างว่านำมาจาก เฟซบุ๊ค ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งเป็นพลทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการนำเสนอข้อความที่เป็นประเด็นบิดเบือนข้อความเท็จ โดยอ้างว่าทางส่วนราชการได้หักเงินเดือนจนเหลือแค่เดือนละ ๔๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอที่ส่งให้ครอบครัว พร้อมยังตำหนิผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานว่าหักเงินเกินและจ่ายเงินไม่ตรงเวลา ซึ่งเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ ได้นำภาพและข้อความของเฟซบุ๊ค ใช้ชื่อเพจว่า“God Of War V.3” ไปเผยแพร่ ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า

  1. ไม่พบที่มาของเพจส่วนตัวของพลทหารที่กล่าวอ้าง
  2. ขอชี้แจ้งเรื่องสิทธิพลทหาร ดังนี้

2.1 การปฏิบัติงาน ณ ที่ ตั้งปกติ ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

2.2 การปฏิบัติงานราชการสนาม ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพชั่วคราว ค่าเสี่ยงภัย และค่าเสบียง รวมเป็นเงิน 15,910 บาท

2.3 การหักค่าใช้จ่าย

2.3.1 ค่าประกอบเลี้ยง หักเท่ากันตามระเบียบเพื่อประกอบเลี้ยงให้เป็นส่วนรวม

2.3.2 เงินฝากส่วนตัวทหารขึ้นกับความสมัครใจของแต่ละคนโดยเปิดบัญชีธนาคารส่วนตัว (ถอนคืนเมื่อปลดประจำการ)

2.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ร้านค้าสวัสดิการซึ่งหักไม่เท่ากันขึ้นกับแต่ละบุคคลจะจ่ายมากน้อยแค่ไหน

2.4 ตามที่สังคมออนไลน์เผยแพร่การหักเบี้ยเลี้ยงของทหารหารที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้น แค่เป็นการหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวปกติของกำลังพลจากเบี้ยเลี้ยงราชการสนาม เนื่องด้วยห้วงนี้เป็นต้นปีงบประมาณ           ปี 2561 ระหว่างที่รอการอนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ทดลองจ่ายเฉพาะเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามให้กับกำลังพลไปก่อน ส่วนเงินอื่นๆ เมื่อได้รับอนุมัติสั่งจ่ายแล้ว หน่วยจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่กำลังพลตามสิทธิที่ได้รับตามห้วงเวลาที่กำหนด

2.5 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิกำลังพลมาโดยตลอด

จากกรณีดังกล่าว พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

1) ตรวจสอบการหักค่าใช้จ่ายและจ่ายเงินทหารอย่างใกล้ชิด

2) สร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิกำลังพลอย่างต่อเนื่อง

3) กวดขันวินัยเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจสร้างความเสียหายกับภาพลักษณ์องค์กร

4) ขอให้บริโภคข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังหากมีข้อสงสัยให้สอบถามจากหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียงหรือสอบถามหมายเลข 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จังหวัดยะลา

 656 total views,  2 views today

You may have missed