กรกฎาคม 13, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

“ภานุ” และคณะกรรมาธิการ สว. สว.รุกแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ความเหลื่อมลำ้ ยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ จชต.

แชร์เลย

ทีมข่าวเฉพาะกิจ รายงาน,,,


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมการธิการการแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา และคณะ ซึ่งเดินทางศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่บริษัท ซันโฟรเซ่น ฟรุ๊ต จำกัด ( San Frozen Fruit Co., Ltd.) ตลาดกลางการเกษตร เพื่อการส่งออกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวว่า ตนในฐานะอนุกรรมาธิการร่วมฯการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การลงพื้นที่มาในวันนี้ ก็ได้มีโอกาสรายงานความคืบหน้ากับประชาชน ถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งงานที่สำคัญคือ งานประมง และงานเกษตร โดยงานประมงเรามุ่งไปที่จังหวัดปัตตานี โดยมีประเด็นสำคัญคือ 1. การนำเรือเข้ามาซ่อมในจังหวัดปัตตานี เป็นไปตามคำร้องของผู้ประกอบกิจการอู่ซ่อมเรือ ที่ปัตตานี โดยได้มีการขอเรือมาซ่อม ทั้งหมด 11 ลำ และมีหนังสือถึงอธิการบดีกรมประมงประเทศไทย ถึงอธิบดีกรมประมงมาเลเซีย ขอการอนุเคราะห์พิเศษ ซึ่งตนได้พูดคุยกับมาเลเซียแล้ว ทางมาเลเซียรับดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในช่วงก่อนกำหนดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
2.โครงการรับซื้อเรือประมงของเจ้าของกิจการที่ไม่ทำประมงแล้ว ประมาณ 1,750 ลำทั่วประเทศ เราได้ตรวจสอบเฉพาะในจังหวัดปัตตานี ในเฟสที่ 2 มีเรือทั้งหมด 220 ลำ เอามาซื้อก่อน ซึ่งทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ทำหนังสือถึงกรมประมง และรัฐบาลให้ดำเนินการ พร้อมกันนี้ นายราชิต สุดพุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รับดำเนินการที่จะนำเรือ 20 ลำ ไปทำปะการังเทียม เป็นจุดเช็คอินของปัตตานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว


3. สินเชื่อให้ผู้ประกอบการการประมง วันนี้ได้มีความร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธกส. โดยทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวประมงว่า เราได้ดำเนินการไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งตนได้เสนอไปยังธนาคารทั้งสองแห่ง ให้พิจารณาคำกู้ของผู้ประกอบการประมง หรือสิ่งที่เกี่ยวของกับกิจการประมงให้ได้รับพิจารณาก่อน ภายใต้ดอกเบี้ย 1.5 ไม่ใช่ดอกเบี้ยร้อยละ4 ตามที่กำหนด
“ผมได้บอกกับพี่น้องประมงว่า เราอยู่ในพื้นที่พิเศษ ความพิเศษวันนี้ก็ยังมีอยู่ เพื่อสร้างโอกาสให้กับบรรดาผู้ประกอบการในพื้นที่ในทุกเรื่อง” นายภาณุ กล่าวและว่า
วันนี้เรามาคุยเรื่องเกษตร ที่ผ่านมาเราได้แก้ปัญหาสินค้าการเกษตรล้นตลาด และวันนี้เนื่องจากฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราคิดว่า ฤดูกาลทุเรียนที่ผ่านมาในพื้นที่สามจังหวัด ทุเรียนจะล้นตลาด แต่ผลผลิตลดลงน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตทุเรียนในภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้ราคาทุเรียนชายแดนใต้ปีนี้ได้ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในวันนี้ ประธานคณะกรรมการธิการการแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมคณะได้ให้ความสนใจกับเกษตรกรที่เป็นคนในพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการบริษัทที่พัฒนาสินค้าเกษตรระหว่างประเทศก็เป็นคนในพื้นที่ จึงพร้อมส่งเสริมให้มีการใช้ตลาดกลางเกษตรอย่างเต็มพื้นที่และเต็มศักยภาพมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้ดำเนินการ “ตลาดการเกษตร” มาตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยในอนาคตถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ใช้ตลาดกลางเกษตรอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ

 2,167 total views,  4 views today

You may have missed