กันยายน 27, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

กิจกรรมสืบสานประเพณี พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

แชร์เลย

(16 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม“พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3” เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวได้อีกครั้ง โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 3,500 คน พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำและดำนาร่วมกับประชาชน


🗣 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ ทุกคนมีแต่รอยยิ้มมีความสุขทั้งไทยพุทธและมุสลิมในเขตอำเภอนาทวี ต่างได้มาร่วมกิจกรรมปักดำนาร้างพร้อมกัน ถือเป็นกิจกรรมที่เราเห็นว่านี่คือความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องในพื้นที่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม ทุกศาสนาที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่คำสอนของแต่ละศาสนาสอนให้ทุกคนทำดี จะเห็นว่าวันนี้พี่น้องประชาชนทุกศาสนา ทั้งผู้นำศาสนาได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข สิ่งนี้คือภาพที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ว่าภาพที่เราได้ยินเราได้เห็นเราได้รู้มา มันมีความรุนแรง อยากให้ทุกคนมาดูภาพแห่งความเป็นจริง นี่คือสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำ ฉะนั้นสันติสุขเกิดจากพี่น้องประชาชนที่จะเป็นผู้กำหนด เราจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นด้วยสติ และด้วยการพูดคุย การจะทำความเข้าใจร่วมกัน สิ่งนี้จะทำให้เราจะอยู่กันอย่างมีความสุข และสันติสุขที่ก็จะเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกไม่นาน และกิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กำหนดไว้ เป็นงานนอกเหนือจากยาเสพติดซึ่งเป็นทุกข์ร่วมของประชาชน, การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน, การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและการส่งเสริมพหุสังคมพหุวัฒนธรรม ที่จะให้พี่น้องประชาชนต่างศาสนิกได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


📌 สำหรับ โครงการ “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ” ริเริ่มขึ้นโดยพระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี ร่วมมือกับชาวบ้านตำบลนาหมอศรี ตำบลฉาง ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิมร่วมกันพลิกฟื้นนาที่ถูกทิ้งรกร้างมากกว่า 15 ปี ให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภค เหลือก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกร ซึ่งโครงการพลิกนาร้างเป็นนารักษ์ เป็นการนำร่องปลูกข้าวบนพื้นที่นาของพระอาจารย์ภัตร อริโย จำนวน 12 ไร่ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “โครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการชักชวนประชาชน เกษตรกร และส่วนราชการ ให้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ การทำนา จากกิจกรรมดังกล่าว ได้ประสบผลสำเร็จตามความคาดหมาย
#พลิกนาร้างเป็นนารักษ์

 626 total views,  2 views today

You may have missed