ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

SOUTH : จังหวัดนราธิวาส ประชุมเจ้าหน้าที่เตรียมแผนมาตราการรับมืออุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ช่วงฤดูฝน

แชร์เลย

สุไลมาน ยุ  รายงาน…

เมื่อวันที่ 1ุุ6 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายยะยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2563 โดยมี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด คณะกรรมการ คณะทำงาน ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส (อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

เนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ซึ่งปี 2563 เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.63 โดยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก


.
นายนิอิสมาแอล มุฮะ หัวหนัาฝ่าวป้องกันและปฎิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทุกระดับเฝ้าติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ หากประเมินแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยสูง ให้เสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมาย แจ้งเตือนภัย และดำเนินการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดปลอดภัยทันที พร้อมย้ำในเรื่องการประสานงานในระดับพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ เตรียมการรองรับสาธารณภัย การแจ้งเตือนประชาชน การให้ความช่วยเหลือ และการบูรณาการเพื่อจัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ ขอให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุในพื้นที่
.
นอกจากนี้ในที่ประชุมได้สะท้อน เรื่องสภาพลักษณะอากาศในพื้นที่ในช่วงฤดูฝน สถานการณ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในห้วงที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ได้ร่วมกันเสนอแนวทางวิธีการต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มที่อาจจะเกิดขึ้น
#หนุ่มภาคใต้

******************

https://drive.google.com/file/d/1C3dPiwbcI1MZI5o57VbHnTbmXZecT8Vn/view?usp=sharing

 624 total views,  2 views today

You may have missed