Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / ศอ.บต. ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ต่อยอดการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแกนนำนักเรียนในสถานศึกษา หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย”รุ่นที่ 2

ศอ.บต. ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ต่อยอดการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแกนนำนักเรียนในสถานศึกษา หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย”รุ่นที่ 2

วานนี้ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้ นายกิตติ สุระคำแหง    รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแกนนำนักเรียนในสถานศึกษา หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย”รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เยาวชนมีบทบาทของการมีจิตอาสาในการพัฒนาพื้นที่ ร่วมกันการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ชื่อกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจกับแกนนำนักเรียน หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” ซึ่งมีนายขอหลิด แซะอาหลี  ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร้อยตรี ทวี พินิจสิงหปรีชา  นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจัง หวัดชายแดนภาคใต้ คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีตัวแทนแกนนำนักเรียนจากสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 180 คน เข้าร่วม

 นายกิตติ สุระคำแหง  กล่าวว่า ขอชื่นชมเยาวชนที่เป็นตัวแทนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแกนนำนักเรียนในสถานศึกษา หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้คิด วิเคราะห์กับสถานการณ์ที่เกิดในปัจจุบัน และนำไปใช้ในอนาคตที่ยั่งยืน น้องๆทุกคนเปรียบเสมือนต้นไม้ เป็นต้นกล้าที่เพิ่งจะเริ่มปลูก และกำลังจะเจริญเติบโต ในอนาคต ให้คนอื่นได้รับความร่มเย็น ได้ลิ้มรสถึงความอร่อยของต้นไม้ของเรา ได้หรือไม่อยู่ที่ความเข้มแข็งของพันธ์ุไม้ต้นนั้นว่าเป็นพันธ์ุดีหรือไม่ เช่นเดียวกับประเทศชาติที่จะมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่รัฐบาลได้ชวนพวกเราเดินไปสู่จุดหมายภายในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า หน้าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ประเทศชาติจะมั่นคง อย่างไร เราจะมั่งคั่งในเรื่องไหน มั่นคงในเรื่องจิตใจที่มีแต่ความรักชาติ หรือเราโตขึ้นที่มีคุณภาพ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 3 วันกับการเข้าอบรม ทุกเนื้อหา ทุกคำสอนจากวิทยากร คือความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ล้วนเป็นคำพ่อสอนและเป็นปรัชญาทั้งสิ้น คำว่าเข้าใจ ต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราเป็นใคร เมื่อเข้าใจตัวเองแล้ว เราจะต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเราอาทิ เข้าใจสังคม ศาสนา และเข้าใจพหุวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ คำว่าเข้าถึง คือบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่รอบๆตัวของเรา เมื่อเรารู้ทุกอย่างแล้ว เราจะเข้าสู่การพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ถูกต้อง เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ ทำงานร่วมกันได้ ใช้ชีวิตในพื้นที่ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกัน และเคารพซึ่งกันและกัน ดังนั้น เมื่อเราเข้าอบรมแล้ว ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ให้มาก เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหาได้มาง่ายๆ เพราะโลกของเราในอนาคต ต้องการเยาวชนที่ดี และเก่ง ไปพร้อมๆกัน

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการศึกษาในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง ให้เยาวชนที่เป็นแกนนำของโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน ได้รู้ถึงเนื้อหา “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” หวังให้เยาวชนนำความรู้ไปต่อยอดแก่เพื่อนในสถานศึกษา ให้รู้รักและเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในอนาคต

อับดุลฮาดี เจ๊ะยอ SPMCNEWS ยะลารายงาน

About Oxegen

Check Also

สภาความมั่นคงแห่งชาติ ถก ศอ.บต.กอ.รมน.ภาค 4 จัดประชุมแลกเปลี่ยน การศึกษาฝ่ายไทย-มาเลเซีย หารือแนวทาง เพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการศึกษา พื้นที่ จชต.

บุหงา รายา SPM …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *