Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / ปัตตานี ครูใต้ร่วมรำลึกคุรุวีรชน ไว้อาลัยแก่ครู 182 ราย ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ไฟใต้

ปัตตานี ครูใต้ร่วมรำลึกคุรุวีรชน ไว้อาลัยแก่ครู 182 ราย ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ไฟใต้

ข่าวสาเล็ม ครู ภาพตูแวดานียา มือรีงิง ..


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ก.ย. 63 ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เป็นประธานในพิธีเปิด งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่องาน “สมาพันธ์ครู เคียงคู เชิดชู ครูชายแดนใต้” เพื่อรำลึกถึงครู 182 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อแสดงเห็นถึงความรัก ความผูกพันของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านวิกฤติร่วมกันมา ผ่านสถานการณ์ความรุนแรงมาด้วยกัน ทำให้เห็นว่า ครูจังหวัดชานแดนภาคใต้ยังคงรักคงผูกพัน และยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะ ปฏิบัติงาน หน้าที่ สมฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประเทศชาติต่อไป โดยภายในงานมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารการศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุธ และ อิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครูผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบ มีกิจกรรมรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ การแสดงละครสะท้อนถึงความรักความผูกพันของครูในพื้นที่ การอ่านบทกวี และ การแสดงนิทรรศการเพื่อยกย่องครูที่วายชน จากนั้นประธานได้นำผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมวางดอกไม้ เพื่อไว้อาลัยกับครูผู้วายชน เพื่อยกย่องถึงความดีงาม ความเสียสละ ความตั้งใจที่ได้ทำงานเพื่อการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ด้าน นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า การช่วยเหลือครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือเยียวยา และสิทธิต่าง ๆ ที่ควรได้รับ ตนจะรีบกลับไปนำเรียนถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า ในขณะนี้ขาดการเชื่อโยมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ที่จริงในหลักการ รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้เสียชีวิตหรือ ผู้ทุกพลภาพ เพื่อความเชื่อมโยงและระเบียบวิธีการจ่ายตามระเบียบการใช้งบประมาณอาจจะยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ก็จะรีบกลับไปดำเนินการทันที และประสานไปยังสำนักงบประมาณ และกรม บัญชีกลาง เพื่อที่จะหารือว่าจะดำเนินการอย่างไร ให้เร็วที่สุด และตนเชื่อว่า จะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้กับครูที่ได้รับผลกระทบได้ครบทุกราย นอกจากนี้ ทางสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) จะตั้งโรงการร่วมกับกระทรวงแรงงาน ที่จะจัดหางาน หาอาชีพ มั่นคงยั่งยืน เพื่อสร้างรายได้ให้กับทายาดและครอบครัวของครูที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงครอบครัวของครูทุกคนเพื่อให้มีรายได้แบบอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีกว่าการช่วยเหลือเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่โครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวของครู ได้มีอาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวต่อไป

240963 ปัตตานี ครูใต้ร่วมรำลึกคุรุวีรชน ไว้อาลัยแก่ครู 182 ราย ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ก.ย. 63 ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เป็นประธานในพิธีเปิด งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่องาน “สมาพันธ์ครู เคียงคู เชิดชู ครูชายแดนใต้” เพื่อรำลึกถึงครู 182 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อแสดงเห็นถึงความรัก ความผูกพันของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านวิกฤติร่วมกันมา ผ่านสถานการณ์ความรุนแรงมาด้วยกัน ทำให้เห็นว่า ครูจังหวัดชานแดนภาคใต้ยังคงรักคงผูกพัน และยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะ ปฏิบัติงาน หน้าที่ สมฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประเทศชาติต่อไป โดยภายใน มี นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารการศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุธ และ อิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครูผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบ มีกิจกรรมรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ การแสดงละครสะท้อนถึงความรักความผูกพันของครูในพื้นที่ การอ่านบทกวี และ การแสดงนิทรรศการเพื่อยกย่องครูที่วายชน จากนั้นประธานได้นำผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมวางดอกไม้ เพื่อไว้อาลัยกับครูผู้วายชน เพื่อยกย่องถึงความดีงาม ความเสียสละ ความตั้งใจที่ได้ทำงานเพื่อการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้าน นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า การช่วยเหลือครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือเยียวยา และสิทธิต่าง ๆ ที่ควรได้รับ ตนจะรีบกลับไปนำเรียนถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า ในขณะนี้ขาดการเชื่อโยมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ที่จริงในหลักการ รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้เสียชีวิตหรือ ผู้ทุกพลภาพ เพื่อความเชื่อมโยงและระเบียบวิธีการจ่ายตามระเบียบการใช้งบประมาณอาจจะยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ก็จะรีบกลับไปดำเนินการทันที และประสานไปยังสำนักงบประมาณ และกรม บัญชีกลาง เพื่อที่จะหารือว่าจะดำเนินการอย่างไร ให้เร็วที่สุด และตนเชื่อว่า จะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้กับครูที่ได้รับผลกระทบได้ครบทุกราย นอกจากนี้ ทางสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) จะตั้งโรงการร่วมกับกระทรวงแรงงาน ที่จะจัดหางาน หาอาชีพ มั่นคงยั่งยืน เพื่อสร้างรายได้ให้กับทายาดและครอบครัวของครูที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงครอบครัวของครูทุกคนเพื่อให้มีรายได้แบบอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีกว่าการช่วยเหลือเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่โครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวของครู ได้มีอาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวต่อไป

About Oxegen

Check Also

มาเลเซียพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 869 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุด ด่านพรมแดนเบตง เพิ่มมาตรการคัดกรองเข้มงวด

BETONG news ราย …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *