ธันวาคม 6, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

“บิ๊กน้อย”สุรเชษฐ์ ตั้งศูนย์ที่ปรึกษาฯ หวังดึงนักลงทุนขับเคลื่อนธุรกิจ-ศก.ชายแดนใต้

แชร์เลย


พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯตั้ง ‘ศูนย์บริหารการลงทุนและประกอบธุรกิจแบบศูนย์รวมที่ปรึกษา’ ที่ปัตตานี หวัง
ดึงนักลงทุนขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ นำนักลงทุนและผู้ประกอบการลงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขับเคลื่อน “ศูนย์บริหารการลงทุนและประกอบธุรกิจแบบศูนย์รวมที่ปรึกษา” ที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดปัตตานี


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กล่าวว่า ตนได้ขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้ง ศูนย์บริหารการลงทุนและประกอบธุรกิจแบบศูนย์รวมที่ปรึกษา โดยจัดตั้งอยู่ภายในศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานีแห่งนี้ โดยมีนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานีทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานผลิตและการพัตนากำลังคนอาชีวะศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

โดยศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนและผู้ประกอบการนั้นได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา ในระยะเวลาไม่ถึงเดือนที่ผ่านมา ได้มีนักลงทุนและผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรีที่ติดต่อเข้ามายังศูนย์ฯแห่งนี้ เพื่อขอรับคำปรึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบ5รายนั้นคือ นางสาววิภาดา ปวรธนานุกูล ที่สนใจนำผลไม้ตามฤดูไปขาย ที่ศูนย์อุตสาหกรรม ต่างๆในจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ขอปรึกษาจากเจ้าหน้าที่เกษตร และผู้จัดการบริษัทประชารัฐ จังหวัดปัตตานี และดร.สมนึก เกตุสิงห์สร้อย ผู้นำเข้าแอปเปิลจากสหรัฐอเมริกา มีความสนใจนำผลไม้ตามฤดูการจากจังหวัดปัตตานีไปขายที่กรุงเทพฯ ส่วนนายชาญ ลาลลักษณ์ จากบริษัท D.T.C EmterPRISE Co. LTD มีความสนใจตั้งสำนักงานบริการ GPS ติดตามรถบรรทุก รถโดยสารและ ระบบอื่นๆ ซึ่งตั้งใจจะรับพนักงานเทคนิคในจังหวัดปัตตานี และนางสาวอัชวฤณ ถนอมเนื้อ จากบริษัทการบัญชีกรณิกาและกฏหมาย จำกัด มีความสนใจตั้งสำนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี พร้อมให้คำปรึกษาด้านการเงินในจังหวัดปัตตานี และนายรนกร ณัทศศิร์ มีความสนใจจัดตั้งสำนักงานบริการเงินสดและรับพนักงานในจังหวัดปัตตานีด้วย

ทั้งนี้ผู้ประกอบการทั้ง 5 รายนั้น ได้ยื่นใบจำนงที่จะมาขอใช้สถานที่ศูนย์บริหารการลงทุนและการประกอบการ เป็นสำนักงานติดต่อรับฟังข้อแนะนำจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและแลกเปลี่ยนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วย
“ผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย ได้ให้ความเห็นว่า การมีศูนย์ดังกล่าวจากราชการนั้น จะให้ความมั่นคงแก่ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการมาก เพราะมีที่ปรึกษาจากส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรงนี้จะทำให้เกิดงาน เกิดธุรกิจ และมีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจให้จังหวัดปัตตานีต่อไป”

พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ตนต้องขอบคุณทุกคน ทั้งฝ่ายผู้สนใจการลงทุนและฝ่ายข้าราชการที่มาให้ข้อมูล และขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีด้วย ซึ่งหากการลงทุนหรือการประกอบการติดขัดประการใดนั้น ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รวมถึงศูนย์บริหารการลงทุนและการประกอบธุรกิจแบบศูนย์รวมที่ปรึกษาจังหวัดปัตตานี และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตลอดจนข้าราชการในจังหวัดปัตตานีมีความยินดีที่จะเข้าช่วยเหลือและพร้อมให้คำแนะนำต่างๆ
ทั้งนี้สำหรับในอนาคตนั้น นอกจากจะชักชวนผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนทั้งนักลงทุนคนไทยและคนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในจังหวัดปัตตานีแล้วนั้น ยังได้เตรียมที่จะขยายแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บริหารการลงทุนและการประกอบธุรกิจแบบศูนย์รวมที่ปรึกษาของจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อสามารถให้คำปรึกษาไปยังจังหวัดต่างๆโดยมีอาชีวศึกษาเป็นส่วนประสานในอนาคตต่อไปด้วย

แวนูรไอฮัน แวดอเลาะ spmcnews ยะลา รายงาน

 203 total views,  2 views today

You may have missed