มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ศอ.บต.ลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชน มติร่วมเดินหน้าบูรณะมัสยิดโบราณ “ตาโละมาเนาะ อายุเกือบ 400 ปี” หลังรัฐชะลอโครงการระยะหนึ่ง

แชร์เลย

บท.บรรณาธิการ

ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ศอ.บต.ลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชน มติร่วมเดินหน้าบูรณะมัสยิดโบราณ “ตาโละมาเนาะ อายุเกือบ 400 ปี” หลังรัฐชะลอโครงการระยะหนึ่ง  เร่งสร้างความเข้าใจเข้าถึงประชาชน

(1 พ.ย.60)  ที่ห้องประชุมชั้น 2 ณ.ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานประชุม วาระการมีส่วนร่วม การดำเนินงานโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยนายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส ว่าที่ ร.ท.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ  และณะกรรมการการมีส่วนร่วมฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อบต. ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ กว่า 30 คน เข้าร่วม รับฟังและเสนอแนะปัญหาถึงการแก้ไขปัญหา ผลที่จะดำเนินงานโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ทางภาครัฐ ได้เปิดโอกาส ให้กลุ่มการมีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็น โครงการที่จะเดินหน้าหรือไม่อย่างไร โดยใช้เวลาร่วมกว่า 3 ชม.เศษ  

หลังเสร็จสิ้นการประชุม พลเอกจำลอง คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การลงพื้นที่ในฐานะผู้แทนรัฐบาลในครั้งนี้  เพื่อรับฟัง กลุ่มที่มีส่วนร่วมในโครงการปรับปรุง บริเวณมัสยิดตะโละมาเนาะ ซึ่งเป็นการรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและตัวแทนประชาชน ที่จะดำเนินการกับโครงการ และที่ประชุมมีมติที่ชัดเจนร่วมกันนั้นคือ การเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตะโละมาเนาะ แต่สำคัญคือ ให้การดำเนินการ ต้องให้มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และเมื่อทราบว่า มติที่ประชุมเห็นพ้องกัน ตน.ในฐานะตัวแทนรัฐบาล ก็จะรายงานความคืบหน้าไปยังรัฐบาลต่อไป  แต่อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้ ศอ.บต.ร่วมด้วยจังหวัดนราธิวาส และนายอำเภอ ทำความเข้าใจให้เข้าถึงประชาชน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เพื่อความสร้างเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างทั่วกัน

ทางด้านนายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การลงพื้นที่รับฟังความเห็นสืบเนื่องจากมีเสียงสะท้อนโดยอ้างว่า จะให้ยุติโครงการตาโลมาเนาะ และเมื่อฟังเสียงตัวแทนทุกภาคส่วน เป็นที่ชัดเจนว่า เสียงส่วนใหญ่ มีมติในทางเดียวกันคือ การเดินหน้า ไม่ให้ยุติโครงการอย่างใด  แต่ทั้งนี้ขอให้รัฐ ทบทวนผู้รับจ้าง หรือบริษัทใหม่ โดยให้พื้นที่มีส่วนร่วม คือ ผู้นำในพื้นที่ ผู้นำศาสนา เข้ามาพิจารณา ในการส่วนของผู้รับงาน และตรวจรับงานจ้าง หรืออื่นๆ ที่ทำได้  และอยากให้ภาครัฐ นำมติที่ประชุมในครั้งนี้ สื่อไปยังประชาชนให้มากที่สุด ทั้งนี้ได้กำหนดกรอบ การทำความเข้าใจไว้ 3 ส่วนเวทีประชาสังคม คือ 1.การสร้างความเข้าใจตามมัสยิดต่างๆ 2 การสร้างความเข้าใจระดับอำเภอ และ3.การสร้างความเข้าใจระดับจังหวัดในพื้นที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ โครงการปรับปรุงตาโลมาเนาะ อยู่ในช่วงชะลอโครงการและไม่ดำเนินการใดๆ และหากยกเลิกบริษัทจ้างเดิม สิ่งที่ต้องทบทวน คือกรณี ผู้ที่ดำเนินการกับคู่สัญญาเก่า จะต้องพิจารณาดูว่าจะเยียวยาความเสียหายอย่างไรบ้าง เดิมงบประมาณโครงการก่อสร้าง 6 รายการทั้งหมด คู่สัญญาเก่า ประมูลราคา 149 ล้านบาท และหากเปลี่ยนผู้รับจ้างใหม่ คณะกรรมและคณะทำงานจะต้องทบทวนเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย นายไกรสร กล่าว

ขณะที่นายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาส ยืนยัน เมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและเป็นมติที่ชัดเจน ทางจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุน และเดินหน้าทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้โครงการปรับปรุงมัสยิดโบราณ สามารถขับเคลื่อนดำเนินการ ให้เป็นมรดกที่ทรงคุณค่ากับประชาชนในพื้นที่สืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงาน ในส่วนโครงการบูรณะปรับปรุงมัสยิดตะโละมาเนาะ  ประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทัศนียภาพมัสยิดตะโละมาเนาะ ดังนี้โซน 1 ซ่อมแซมดูแลรักษามัสยิด และปรับปรุงในส่วนที่ชำรุดให้คงตามสภาพเดิม เวนคืนบ้านของชาวบ้านที่บดบังทัศนียภาพมัสยิด 5 หลัง ย้ายสร้างใหม่ในบริเวณใกล้เคียง สร้างห้องประชุม หอจดหมายเหตุ ย้ายโรงเรียนตาดีกาที่อยู่ด้านข้างมัสยิด และสร้างอาคารใหม่สองชั้น ส่วนโซน 2 บริเวณภายนอกมัสยิดเนื้อที่ 10 ไร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะสาวอ

สำหรับข้อมูล มัสยิดตะโละมาเนาะ ตั้งอยู่บนถนนสายปัตตานี-นราธิวาส อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2167 ปัจจุบันมีอายุ 392 ปี มีความเก่าแก่ระดับเดียวกับมัสยิดรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย และเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย โครงสร้างหลักของมัสยิดทำจากไม้ แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมัสยิดโลหะ สิ่งสำคัญที่ทำให้มัสยิดแห่งนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน เนื่องจากมัสยิดแห่งนี้เป็นที่เก็บคัมภีร์กุรอ่านที่เขียนด้วยลายมือของท่านวันฮุนเซน และภายในยังมีเครื่องใช้ ถ้วยชามโบราณจำนวนมากเก็บรักษาอยู่ด้วย

ภาพข่าว.บท บรรณาธิการ/คนของสังคม

 

 

 2,127 total views,  2 views today

You may have missed