วันอาทิตย์ , มีนาคม 24 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / แม่ทัพภาคที่ 4 มอบหมายให้รองเลขาธิการ ศอ.บต. มอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครตำรวจบ้าน

แม่ทัพภาคที่ 4 มอบหมายให้รองเลขาธิการ ศอ.บต. มอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครตำรวจบ้าน

( 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองจังหวัดยะลา พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ฝ่ายพลเรือน) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครตำรวจบ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรม

ในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ของชุมชนรักชาติตอบแทนคุณแผ่นดิน จำนวน 64 คน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี พลตำรวจตรี ทรงเกียรติ   วาทะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9  พลตรี สมชาติ เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา ประธานชุมชนรักชาติตอบแทนคุณแผ่นดิน อาสาสมัครตำรวจบ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นาย ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายภาคแดนใต้/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ฝ่ายพลเรือน) กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยกำหนดให้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาที่มีความชัดเจน โดยกำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ 6 ประการ คือ ลดความรุนแรง ลดเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่รวมทั้งต่างประเทศสนับสนุนแนวทางภาครัฐ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สันติสุข รวมทั้งมีโครงการสำคัญเช่น โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นโยบายการพูดคุยเพื่อสันติสุขภายใต้นโยบายประชารัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคราชการภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา

รัฐบาลโดยคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญองค์กรภาคประชาสังคมเป็นส่วนหนึ่งของประชารัฐ จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดทำโครงการการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง องค์กรชุมชนรักชาติตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นองค์กรหนึ่งในจำนวน 223 องค์กร ที่ช่วยขับเคลื่อนงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจากการติดตามถือได้ว่าองค์กรชุมชนรักชาติตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการต่อยอดนำไปสู่ความยั่งยืน โดยสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้านทุกคน ที่ผ่านการอบรมได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งมีจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน ตรวจตรา ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน โดยไม่หวังผลตอบแทน            นับได้ว่าสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้านทุกคนเป็นผู้เสียสละมีจิตอาสาที่แท้จริง

SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

ผู้สูงอายุ ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้มีหัวใจประชาธิปไตย นั่งวีลแชร์ พร้อมถือไม้ช่วยพยุง แม้จะยากลำบากแค่ไหน ก็ต้องไปเลือกตั้ง

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *