วันอังคาร , กุมภาพันธ์ 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / ศอ.บต. เห็นคุณค่าของการศึกษาในพื้นที่ เน้นให้ครูเพิ่มรูปแบบการสอนสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความสนุก อยากเรียน อยากรู้และให้เท่าทันโลกปัจจุบันมากขึ้น

ศอ.บต. เห็นคุณค่าของการศึกษาในพื้นที่ เน้นให้ครูเพิ่มรูปแบบการสอนสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความสนุก อยากเรียน อยากรู้และให้เท่าทันโลกปัจจุบันมากขึ้น

(12 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.30 น. ที่ห้องศรีนาฆารา โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายกิตติ สุระคำแหง  รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ โดยนำครูในโรงเรียนพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 90 คน เข้าอบรมพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนพระราชดำริฯ และโรงเรียนขยายโอกาส ในการเพิ่มทักษะผลิตสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในโรงเรียนพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางอาลิสรา มะแซ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางสาวนิชาภา หมื่นไกร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ สำนัก / กอง ศอ.บต. ร่วมในพิธี

 

นายกิตติ สุระคำแหง  กล่าวว่า โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ โดยนำครูในโรงเรียนพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผ่านกระบวนการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นกิจกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติด้านการศึกษา โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. ได้มุ่งเน้นให้ครูได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ผ่านแนวความคิด และร่วมลงมือปฏิบัติ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีวิธีการต่างๆ ที่ง่ายขึ้น สามารถทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ความสนุกในการเรียน จนนำไปสู่การอ่านออกเขียนได้มากยิ่งขึ้น เพื่อสนองแนวพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านต่างๆ การสร้างองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ เรื่องความสำคัญของการเรียนภาษาไทย และการสร้างแรงจูงใจให้ครูและผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข

ด้านนางสิรภัทร  นวลใย ครูผู้เข้าอบรม กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การเข้าอบรมในครั้งนี้ได้ประสบการณ์อย่างมาก ได้รู้จักกับครูในโรงเรียนต่างๆ ได้นวัตกรรมของรูปแบบการสอนใหม่ๆ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสนุก อยากเรียน อยากรู้มากขึ้น ต่างจากการสอนแบบเมื่อก่อนที่มีแบบการบรรยายอย่างเดียว เมื่อเข้าอบรมแล้ว ได้รู้วิธีการนำเสนอรูปแบบการสอนใหม่ๆ ให้เด็กสนใจการเรียนมากกว่าเดิม ขอขอบคุณ ศอ.บต. ที่จัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะกับครูที่สอนวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชาที่หลายๆ คนเรียนแล้วรู้สึกไม่ค่อยสนใจ เมื่อได้รูปแบบการสอนใหม่ๆแล้ว รับรองว่านักเรียนจะรักในการเรียนภาษาไทยมากขึ้น

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.และทีมข่าว SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

สืบสานวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน 199 ปี “ศาลเจ้าจ่ายเฮงเกียง” งานสืบสานตำนานกระถางธูป เกี๊ยวปักดิน มรดกอันทรงคุณค่าของชาวอำเภอสายบุรี

สาเลม ครู ปัตตา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *