วันอังคาร , กุมภาพันธ์ 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ผู้ช่วย ผอ.สำนักงานรักษาความปลอดภัย กรมราชองค์รักษ์ และคณะฯ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต เพื่อสำรวจพื้นที่ และความพร้อมเพื่อรับเสด็จ

ผู้ช่วย ผอ.สำนักงานรักษาความปลอดภัย กรมราชองค์รักษ์ และคณะฯ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต เพื่อสำรวจพื้นที่ และความพร้อมเพื่อรับเสด็จ

(13 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 11.30 น. พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สํานักงานรักษาความปลอดภัย กรมราชองครักษ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสำรวจพื้นที่และความพร้อมในการจะรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในทรงมีกำหนดการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต เนื่องในวโรกาสสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้  ในการนี้มีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พันตำรวจตรี น้อย อ้อมนวล ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต นางอามีนา ไชยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.  นางสาวนิชาภา หมื่นไกร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.     หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

การสด็จติดตามทรงงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแตในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามพระราชดำริ ห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงอาหาร-ห้องครัว ศาลาน้ำดื่มไอโอดีน โครงการเพาะชำบอนสี และสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทานอีกด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 198 คน มีครู ตชด. 12 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คน     มีนักเรียนที่โปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 10 คน

นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย ได้แก่ การให้ความรู้แก่นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ และเขตบริการ ในการรักษาทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธาร ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในวันสำคัญต่างๆ ปลูกพืชสมุนไพรเสริมในสวนพฤกษศาสตร์ ส่งเสริมการละเล่นลิเกฮูลูในงานวันสำคัญต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เป็นต้น

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.และทีมข่าว SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

สืบสานวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน 199 ปี “ศาลเจ้าจ่ายเฮงเกียง” งานสืบสานตำนานกระถางธูป เกี๊ยวปักดิน มรดกอันทรงคุณค่าของชาวอำเภอสายบุรี

สาเลม ครู ปัตตา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *