Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ผู้ช่วย ผอ.สำนักงานรักษาความปลอดภัย กรมราชองค์รักษ์ และคณะฯ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต เพื่อสำรวจพื้นที่ และความพร้อมเพื่อรับเสด็จ

ผู้ช่วย ผอ.สำนักงานรักษาความปลอดภัย กรมราชองค์รักษ์ และคณะฯ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต เพื่อสำรวจพื้นที่ และความพร้อมเพื่อรับเสด็จ

(13 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 11.30 น. พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สํานักงานรักษาความปลอดภัย กรมราชองครักษ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสำรวจพื้นที่และความพร้อมในการจะรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในทรงมีกำหนดการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต เนื่องในวโรกาสสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้  ในการนี้มีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พันตำรวจตรี น้อย อ้อมนวล ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต นางอามีนา ไชยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.  นางสาวนิชาภา หมื่นไกร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.     หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

การสด็จติดตามทรงงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแตในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามพระราชดำริ ห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงอาหาร-ห้องครัว ศาลาน้ำดื่มไอโอดีน โครงการเพาะชำบอนสี และสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทานอีกด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 198 คน มีครู ตชด. 12 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คน     มีนักเรียนที่โปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 10 คน

นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย ได้แก่ การให้ความรู้แก่นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ และเขตบริการ ในการรักษาทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธาร ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในวันสำคัญต่างๆ ปลูกพืชสมุนไพรเสริมในสวนพฤกษศาสตร์ ส่งเสริมการละเล่นลิเกฮูลูในงานวันสำคัญต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เป็นต้น

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.และทีมข่าว SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

ศอ.บต. เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ “รู้ รัก สามัคคี” บนพื้นฐานวิถีพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน

(20 มิถุนายน 25 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *