วันอังคาร , สิงหาคม 20 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / เลขาธิการ ศอ.บต พบปะผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เลขาธิการ ศอ.บต พบปะผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 (13 กุมภาพันธ์ 2561 .) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินกิจกรรม การเตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารการเดินทาง และเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ฮ.ศ.1439 โดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางน้ำทิพย์ จันทรสกุล ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด  การไปประกอบพิธีอุมเราะห์ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของพี่น้องชาวมุสลิม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ หน้าที่ของ ศอ.บต. คือ การดูแลอำนวยการความสะดวกในช่วงตลอดระยะเวลาของการประกอบพิธีอุมเราะห์ โดยกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ถือเป็นผู้แทนจากประเทศไทย ขอให้ทุกท่านที่เดินทางไปในครั้งนี้รักษาคุณความดีไว้และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทย ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีและขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย

ทั้งนี้ กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จากสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ฮ.ศ.1439 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้แก่นแท้ของหลักศรัทธาในศาสนาที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการนำคุณค่าจากการประกอบพิธีอุมเราะห์มาใช้ในชีวิตจนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนชาวไทยมุสลิมซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 180 คน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการประชุมกลุ่มเป้าหมายก่อนการเดินทางเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารการเดินทาง และเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลยะหา จ.ยะลา จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการและให้ความรู้

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.และ SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

เลขาธิการ ศอ.บต. เตรียม ข้อเสนอคณะรัฐมนตรี เร่งพัฒนาด่านพรมสะเดา จ.สงขลา ยกระดับการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ

บุหงา  รายา  รา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *