Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ‘สมเกียรติ’ เลขาธิการศอ.บต. เปิดงานเนื่องในโอกาสครบ 15 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผลิตบัณฑิต เสริมสร้างนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้

‘สมเกียรติ’ เลขาธิการศอ.บต. เปิดงานเนื่องในโอกาสครบ 15 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผลิตบัณฑิต เสริมสร้างนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้

ทีมข่าว SPM news รายงาน..

(11 ก.พ.63) พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานเนื่องในโอกาสครบ 15 ปี แห่งการสถานปามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมี  นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม

พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีแนวคิดของการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ที่ต้องการให้เกิดความเสมอภาค หลอมรวมปณิธานอันยิ่งใหญ่และพันธกิจที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อก้าวสู่ความเป็นแนวหน้าและนำสมัยทางวิชาการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กัน ที่สำคัญผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมีบทบาทสำคัญในการผลิตเยาวชนของชาติให้มีศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและนำความรู้ ความสามารถ ไปช่วยเหลือประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการดำเนินงานตามพันธกิจมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านศักยภาพในการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม สามารถบูรณาการความรู้สู่ชุมชน และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน/สังคม และประเทศชาติ  และในโอกาสครบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ปีนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดจัดงานวิชาการขึ้น ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีกิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โชว์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น จากหน่วยงานคณะ/วิทยาลัย และสถาบัน

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดจัดงาน PNU Fair 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น สินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย

////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

อบต.บางปอ นำจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ มาฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

สุไลมาน ยุ  ราย …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *