Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การเมือง / มติคณะรัฐมนตรี…นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ที่นราธิวาส

มติคณะรัฐมนตรี…นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ที่นราธิวาส

มติคณะรัฐมนตรี…

(21 มกราคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์  ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

กฎหมาย

 1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ….
 2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ….
 3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปูโยะ และตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ….
 4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปะลุรู ตำบลโต๊ะเด็ง และ ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. …. และ

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส และตำบลดุซงญอ ตำบลช้างเผือก ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสให้เป็น

เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ

เศรษฐกิจ – สังคม

 1. เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานและกู้เงินระยะสั้น วงเงิน 800.00 ล้านบาท (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 2. เรื่อง การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562
 3. เรื่อง ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับรายการ งบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงคมนาคม
 4. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ 5 รายการ
 5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรและหลักประกันการชำระ อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน พ.ศ. ….
 6. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562
 7. เรื่อง การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วง สถานการณ์วิกฤต

ต่างประเทศ

 1. เรื่อง การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
 2. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ ครั้งที่ 41

แต่งตั้ง

 1. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
 3. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 มกราคม 2563

 

 

About Oxegen

Check Also

ส.ส.สัมพันธ์ นราธิวาส ‘บีลา’ เร่งผลักดันพัฒนา ด่านชายแดนโกลก ด่านบูเกะตา นราธิวาส เชื่อมไทย-มาเลเซีย เพิ่มโอกาสเศรษฐกิจโลจิสติกส์

/// วันนี้ สิงห …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *