วันศุกร์ , เมษายน 20 2018
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / สกอ. และ ศอ.บต. เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

สกอ. และ ศอ.บต. เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

 (3 กุมภาพันธ์ 2561)  ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาเยาวชนเข้ารับทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุน สกอ.) ซึ่งเป็นทุนที่ให้การสนับสนุนเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศชาติ ตามพันธกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยครั้งนี้มีนายกิตติ สุระคำแหง  รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย     นายอารี  ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. นักวิชาการฯ ศอ.บต. ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมประชุมด้วย

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร จำนวนเงินคนละ 40,000 บาทต่อปีการศึกษา        โดยดำเนินการรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน

โดยในปี 2561 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา จึงร่วมหารือในการกระจายทุนการศึกษาลงไปในพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรขาดโอกาสทางการศึกษามากที่สุด โดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาข้อมูลของประชากรในแต่ละครัวเรือนที่ยังไม่มีสมาชิกในครอบครัวได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และพิจารณาทุนการศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสันติสุขกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง……………………………………………………………………….

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. รายงาน

About Oxegen

Check Also

ผบ.ทบ.ยัน ไม่มีกลุ่ม ไอซิส ในประเทศไทย ส่วนเลือก อ.เจาะไอร้อง เป็นโมเดล พื้นที่เซฟตี้โซน เป็นไปตามมติ คณะพูดคุยสันติภาพอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นรูปธรรม

เมื่อเวลา 14.30 …

2 comments

  1. มูฮำหมัด มะเกะ

    ผมอยากได้ทุนสายอาชิพ ไม่ทราบว่ามีปาวครับ

  2. นูรีซา สามะแต

    หนูอยากด้ทุนเกี่ยวกับครุศาสตร์ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *