วันจันทร์ , สิงหาคม 20 2018
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดงาน มหกรรมกิจกรรมสร้างสังคมสันติสุข ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดงาน มหกรรมกิจกรรมสร้างสังคมสันติสุข ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

(3 กุมภาพันธ์ 2561 ) เวลา 10:30 น. ที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์   มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมกิจกรรมสร้างสังคมสันติสุข ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา นักเรียนในพื้นที่ รวมถึงบุคคลทั่วไป มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมสู่สันติสุข สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนมีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง ตามแบบอย่างที่ศาสนาอิสลามได้กำหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความมีน้ำใจที่ดีต่อกัน ความมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย เพียงแต่แสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยการช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ก็เป็นการแสดงน้ำใจได้ หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาสังคมของเรา การฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้ำใจ นอกจากจะทำให้เรามีจิตใจที่ดีงามและยังทำให้เราได้มิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมด้วยเพราะความมีน้ำใจแสดงถึงความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ แล้วชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขตลอดไป

ด้านนายสัมพันธ์ มูซอดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยนักวิชาการมุสลิมและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอิสลามศึกษาในภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านอิสลามศึกษาและศาสตร์แขนงอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการแก่สังคม เป็นกำลังสำคัญในพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดสังคมสันติสุข ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดย ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดสังคมสันติสุขโดยแท้จริง

ทีมข่าว.SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

ศอ.บต.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ เครือข่ายภาคีการศึกษาในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศูนย์ตาดีกาพื้นที่ชายแดนใต้

(วานนี้ 19 สิงห …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *