วันอังคาร , สิงหาคม 11 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / เด่นออนไน์ / พลเอกจำลอง คุณสงค์ รอง หน.ผู้แทนพิเศษรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน ผุดไอเดีย โครงการไฟฟ้าประชารัฐเพื่อความมั่นคง

พลเอกจำลอง คุณสงค์ รอง หน.ผู้แทนพิเศษรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน ผุดไอเดีย โครงการไฟฟ้าประชารัฐเพื่อความมั่นคง

 พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่รับผิดชอบขับเคลื่อน กลุ่มงานที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกชุมชนระดับตำบลเพื่อเข้าร่วมโครงการ โรงไฟฟ้าชุมชนประชารัฐเพื่อความมั่นคง ณ ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, พลโทเพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานที่ ๑ (พลเอกปราการ ชลยุทธ), ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน, ประธานสภาสันติสุขตำบล และที่ปรึกษาด้านพลังงานร่วมประชุม

สำหรับ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนประชารัฐเพื่อความมั่นคง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซลล์ โดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนที่เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์การผลิต ชุมชนให้การสนับสนุนพื้นที่จัดทำโครงการ ซึ่งต้องใช้ที่ดิน 10 ไร่ ต่อการผลิตพลังงาน 1 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความพร้อม ในการจัดสรรพื้นที่ ที่ตั้งโครงการ และต้องผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดคือ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาฯ หรือชุมชนสันติสุข (กำปงตักวา) และเป็นชุมชนที่มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีการขับเคลื่อนงานของสภาสันติสุขตำบลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะนี้มีพื้นที่เป้าหมายนำร่อง 12 ตำบล เป้าหมายสำรอง 1๐ ตำบล จากเดิมเป้าหมายนำร่อง 10 ตำบล เป้าหมายสำรอง 12 ตำบล ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จะทำการสำรวจเพื่อยืนยันความพร้อมและส่งข้อมูลให้กับผู้แทนพิเศษอีกครั้ง

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนประชารัฐเพื่อความมั่นคง จะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุมชนจะได้รับผลประโยชน์จากการจำหน่ายในอัตราร้อยละ 20 ส่วนเอกชนร้อยละ ๘๐ (เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี) เป็นระยะเวลา ๒๕ ปี จะก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ชุมชนเข้มแข็ง และรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่น การช่วยเหลือเด็กกำพร้า สตรี คนชรา การแก้ปัญหายาเสพติด และอื่นๆ ที่สภาสันติสุขตำบลเห็นชอบร่วมกัน และหลังจาก 15 ปี ต่อจากนั้น ชุมชนจะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโดยสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว ได้ริเริ่มโดยผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานที่ ๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ซึ่งมีเป้าหมายคือการยุติความรุนแรงภายในปี ๒๕๖๕

About Oxegen

Check Also

สภาสันติสุขตำบล “ทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ”ต้องไปด้วยกัน ข้อเสนอแนะจากเวทีที่ปรึกษา ภาคประชาสังคม “ผู้นำศาสนา”

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *