Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / สมัชชาสตรียะลา ระดมความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มและมีสุข

สมัชชาสตรียะลา ระดมความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มและมีสุข

วันนี้ 29 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อ.เมือง จ.ยะลา นายนิมะ มะกาเจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 เพื่อให้องค์กรสตรีต่างๆได้เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคิด และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสตรี พร้อมเพิ่มบทบาทสตรีทุกด้านในพื้นที่ โดยมีนางโรสลีนา กาแบ หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าอบรม ร่วมด้วย  การนำเสนอปัญหาของกลุ่มสตรีในพื้นที่มากกว่า ต้องการอะไร พร้อมระดับความคิดเห็นออกมาเป็นข้อๆ พร้อมนำเสนอไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

นางโรสลีนา กาแบ หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เผยว่า สมัชชาสตรีจังหวัดยะลา ประกอบด้วยเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม  องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี อาสาสมัครพัฒนาสังคม (กพสจ.) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) และผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ จำนวนทั้งหมด 40 คน เพื่อทบทวน ปัญหาและความก้าวหน้า ในการดำเนินการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายมาตรการ และกลไก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสตรี  ปัญหาเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานหลักของคนในพื้นที่ มีอาชีพแต่ขาดตลาดจำหน่ายสินค้า จึงต้องร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนระดมข้อคิดเห็นและให้ความช่วยเหลือตามที่กลุ่มสมัชชาขอต่อไป

นางนุสรอ โตะบาแย คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นความพยายาม และเป้าหมายของรัฐบาลในการที่จะหาวิธีจัดการแก้ไขอย่างถูกต้องและมีความยั่งยืน ทางกลุ่มสมัชชาสตรียะลา เห็นด้วยกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในกระบวนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ คือ การลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป้าหมายเฉพาะที่ชัดเจน คือ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มและมีความสุข พร้อมนำการประชุมในวันนี้ ไปนำเสนอต่อผู้แทนรัฐบาลในการประชุมสมัชชาสตรีระดับชาติ และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ หรือการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิสตรี ต่อไป

——-ปีแอร์ สามะอาลี / ภาพข่าว / SPMC ยะลา

About Oxegen

Check Also

เริ่มแล้วเทศกาลดอกไม้บานที่เบตง 2019 ตระการตากับดอกทิวลิปหลากสี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ เข้าร่วมชมความงามอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว อดินัน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *