ตุลาคม 25, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

นายชวน ปธ.รัฐสภา ต้อนรับ ผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA)

แชร์เลย

บุหงา รายา  รายงาน…

(21 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 นาฬิกา) ณ ร้านเสน่ห์จันทร์ อาคารสินธร ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทน AIPA และนายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการ AIPA เข้าร่วมงาน

//////////////////////////////////////

 117 total views,  2 views today

You may have missed