สิงหาคม 4, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ด่วน !!!อุสตาซ ชุกรี ฮารี ลาออกจากการเป็น หัวหน้าคณะเจรจา/พูดคุยเพื่อสันติภาพของ “มารา ปาตานี”

แชร์เลย

เอกสารฉบับจริงแปลโดย
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ รายงาน.. Shukur2003@yahoo.co.uk
ในเอกสารผู้เขียนสามารถแปลได้ดังนี้

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ วันที่ 10 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับ วันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ.2562)
เรียน / อุสตาซ อาวัง ญาบัต ประธาน มาราปาตานี Majlis Syura Fathoni


เรื่อง ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าเจรจา/พูดคุย(ไทยใช้)สันติภาพของ Malis Syura Fathoni ขอความสันติสุขแด่ท่านทั้งหลาย เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
1. ตั้งแต่ก่อตั้งมารา ปาตานี ได้มีการมอบหมายหน้าที่และความไว้วางใจให้กระผม : อุสตาซชุกรี ฮารี เป็นหัวหน้าคณะเจรจา/พูดคุยสันติภาพ ของ มาราปาตานี ที่เจรจา/พูดคุยกับรัฐบาลไทย เพื่อการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดำรงมายาวนานใน ฟาฏอนี ซึ่งกระผมได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างดี Alhamdulillah(คำสรรเสริญต่อพระเจ้า)
2. ด้วยเหตุนี้ กระผมจะขอวางมือ(ลาออก)จากตำแหน่งดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ วันพุธที่ 17เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช1440 (ตรงกับวันที่พระเจ้าประทานคัมภีร์อัลกุรอาน) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ.2562)

ด้วยความเคารพนับถือ
ลงชื่อ อุสตาซชุกรี ฮารี
หัวหน้าตัวแทนคณะเจรจา/พูดคุยสันติภาพ – Majlis Syura Fathoni

หมายเหตุ Majlis Syura Fathoni ตัวเขียนมลายูอักษรยาวีหรือ Majlis Syura Patani ตัวเขียนมลายูอักษรรูมี หรือโรมัน จะใช้คำว่า หรือชี่อย่อว่า Mara Patani หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Patani Consultative Council (PCC)

 131 total views,  2 views today

You may have missed