สิงหาคม 4, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง250สมาชิกวุฒิสภา

แชร์เลย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไป….

T_0001-4

 

   

 

 

 81 total views,  2 views today

You may have missed