พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อำเภอเบตงส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ตามร้านค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

อำเภอเบตงส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ตามร้านค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

แชร์เลย

อำเภอเบตงส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ตามร้านค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

วันนี้(19ธ.ค.60) นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง พร้อมนายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง นำเจ้าหน้าที่ออกสุ่มสำรวจตรวจกระเช้าของขวัญที่จัดไว้เรียบร้อยแล้วตามร้านค้าต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเบตง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม และป้องกันร้านค้านำสินค้าหมดอายุหรือไม่ได้มาตรฐานสอดแทรกบรรจุในกระเช้าของขวัญ รวมทั้งการติดป้ายแสดงรายการและราคาของสินค้าเพื่อป้องกันการจำหน่ายเกินราคา และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง  เปิดเผยว่า สินค้าที่บรรจุลงในกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ของทุกปี ประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้อกระเช้าสำเร็จรูปที่ร้านค้าต่างๆที่จัดไว้จำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนำไปอวยพรผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ และใช้เป็นของขวัญในเทศกาลสำคัญ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม จึงมีกฎหมายกำหนดให้ผู้ขายต้องแสดงป้ายฉลากรายการและราคาสินค้าติดที่กระเช้าของขวัญ ทั้งชื่อของสินค้าแต่ละชนิดที่บรรจุ วันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน หากมีการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และถ้าอาหารที่จำหน่ายในกระเช้าไม่มีคุณภาพ หมดอายุ ผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บรรจุในกระเช้าของขวัญอีกด้วย เพราะถือเป็นการบังคับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้บริโภค อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 30 (5) มีโทษตามมาตรา 41 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าให้ปฎิบัติตามกฎหมาย และขอให้ประชาชนตรวจสอบฉลากและตรวจสอบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อด้วย

ภาพ/ข่าว อดินันท์ มะลี ผู้สื่อข่าว SPMCNEWS อ.เบตง จ.ยะลา

 746 total views,  4 views today