พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ปชส.นราธิวาส นำคณะสื่อมวลชน และเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

แชร์เลย

ปชส.นราธิวาส นำคณะสื่อมวลชน  และเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์  ลงพื้นที่เมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (18 ธ.ค.60)  ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายสุทธิพงศ์ สาครินทร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบตง  ได้ให้การต้อนรับ นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส นำคณะสื่อมวลชน  โฆษกชาวบ้าน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินงาน อ.เบตง จ.ยะลา  เมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งชมการจัดรายการวิทยุ และร่วมพูกคุยในรายการใต้สันติสุข ทางสวท.เบตง FM93 MHz อีกด้วย

นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ได้นำ คณะสื่อมวลชน โฆษกชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินงาน อ.เบตง จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองเบตง  เมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารสร้างความเข้าใจ และสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

ภาพ/ข่าว/อดินันทน์  มะลี ผู้สื่อข่าว SPMCNEWS อ.เบตง จ.ยะลา

 1,277 total views,  4 views today