พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่ จชต. พร้อมมอบโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และ มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่ จชต. พร้อมมอบโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และ มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

แชร์เลย

ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่ จชต. พร้อมมอบโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และ มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

วันนี้ เวลา 13.30 น. (19 ธันวาคม 2560) ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมประชุมสั่งการและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุม ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ในภาพรวม รวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้ร่วมรับฟังการชี้แจงสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้ง ได้สั่งการและมอบนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมทั้งยังได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายในห้วงเทศกาลสำคัญนี้

จากนั้น เวลา 15.00 น. พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้เดินทางไปยังศาลาพิณประเสริฐ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอำนวยพรปีใหม่ให้แก่กำลังพลที่ปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ โดยมี พลโทปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย ผู้แทนจากกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้แทนในการรับมอบของขวัญ เพื่อส่งมอบต่อไปยังกำลังพล  ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า      การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้นำความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรีและความปรารถนาดี มายังเพื่อนพลเรือน ตำรวจ ทหาร ทุกท่าน รวมไปถึงครอบครัว ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม ขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ รวมถึง การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ความเจริญอย่างมั่นคง โดยมีทุกท่าน เป็นกำลังสำคัญที่ต่างทุ่มเทเสียสละ และร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เสมอมา สำหรับการปฎิบัติภารกิจในปีงบประมาณ 2561 เรายังคงต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ตั้งใจทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่พร้อมช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส ตลอดจน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และอุดมการณ์ความรักชาติ ให้คงอยู่ในสังคมไทย ที่จะเป็นพลังในการร่วมกัน สร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และความสงบสุข ให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว/อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ ผู้สื่อข่าว SPMCNEWS จ.ยะลา

 

 937 total views,  2 views today