Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ทหารตบเท้า เลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คึกคัก ด้านแม่ทัพภาค 4 เข้าคิวลงคะแนนล่วงหน้า

ทหารตบเท้า เลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คึกคัก ด้านแม่ทัพภาค 4 เข้าคิวลงคะแนนล่วงหน้า

ทีมข่าว เบตง ทีมข่าวยะลา ทีมข่าวนราธิวาส….รายงาน

ผู้สื่อข่าว อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา มีเจ้าหน้าที่และประชาชนมารอใช้สิทธิอย่างคึกคัก

(17มี.ค.62) บรรยากาศ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ของเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา โดยก่อนเปิดหีบในเวลา 08.00 น. มีประชาชนมารอใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก ทั้ง เจ้าหน้าที่ทหาร ข้าราชการ และประชาชนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่อำเภอเบตง ที่ได้ลงทะเบียนไว้

นายสุวิทย์ นาคเป้า กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ลูกเสือ กกต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาจัดเตรียมความพร้อมการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ชุดรปภ.เลือกตั้ง  ทหาร ตำรวจ กำลังภาคประชาชน ได้กระจายกำลังดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่เลือกตั้งอย่างเข้มงวด โดยมีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต โดยขอใช้สิทธิ ที่ เขตเลือกตั้งที่ 3 ยะลา ไว้ จำนวน 1,546 คน ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ได้เปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ ใช้สิทธิที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเบตง โดยมีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ จำนวน 181คน ซึ่งจะเปิดให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ไปจนถึงเลา 17.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่ลงทะเบียนไว้มาใช้สิทธิเลือกตั้งให้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า หากลงทะเบียนไว้แล้วไม่ไปใช้สิทธิ จะเสียสิทธิต่างๆ อาทิ  ไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน  ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง  ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นและถูกตัดสิทธิ์ ครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สำหรับ จ.ยะลา แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 3 เขต มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 รวม 13,442  คน มีหน่วยเลือกตั้งรวม 21 หน่วย แบ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่เลือกตั้งกลาง นอกเขต/ในเขต  ประกอบด้วย นอกเขตเลือกตั้ง ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จำนวน 8,097 คน ในเขตเลือกตั้ง โรงเรียนสตรียะลา จำนวน 258 คน  ศาลาประชาคมอำเภอยะหา จำนวน 2 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่เลือกตั้งกลาง นอกเขต/ในเขต  ประกอบด้วย นอกเขตเลือกตั้ง โรงเรียนบ้านยะหา อ.ยะหา  จำนวน 1,550 คน ในเขตเลือกตั้ง โรงเรียนสตรียะลา จำนวน 10 คน และอาคารพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน จำนวน 201 คน เขตเลือกตั้ง ที่ 3 ที่เลือกตั้งกลาง นอกเขต/ในเขต  ประกอบด้วย นอกเขตเลือกตั้ง ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองเบตง)  จำนวน 1,546 คน โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร  อ.บันนังสตา จำนวน 1,505 คน ในเขตเลือกตั้ง หอประชุม อ.กรงปินัง จำนวน 44 คน ศาลาประชาคม อ.บันนังสตา จำนวน 1 คน หอประชุม อ.ธารโต จำนวน 47 คน และ หอประชุม อ.เบตง จำนวน 181 คน

ส่วนบรรยากาศที่นราธิวาส ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัด จากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยแยกเขตเลือกตั้งล่วงหน้าภายในจังหวัด ที่ทาง กกต.จังหวัดได้จัดขึ้นทั้ง 4 เขต รวม 13 จุด 13 หน่วย มีผู้ขอใช้สิทธิ์แจ้งความประสงค์ จำนวน 3,828 คน ส่วนการเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ได้จัดขึ้น 4 เขต 4 จุด 16 หน่วย โดยมีผู้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง จำนวน 13,290 คน โดยจุดที่ได้รับความสนใจและมีความคึกคักเป็นพิเศษ คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 เขต 1 ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนที่ส่วนใหญ่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ต้องเข้าคิวขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่เปิดหีบในเวลา 08.00 น. จนบรรยากาศที่หน่วยลงคะแนนเสียง ต้องต่อคิวกันยาวเหยียด โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อ เนื่องจากเกรงว่าผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจะเสียเวลา แถมอาจจะหมดเวลาก่อนที่ทุกคนจะได้ลงคะแนนเสียงกันจนครบ ที่เสียโอกาสในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้

แม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอย่างคึกคัก ที่จังหวัดยะลา

ส่วนที่จังหวัดยะลา (17 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณอาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมกำลังพล ซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างเรียบร้อยยังไม่พบปัญหาใด โดยประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าต่างทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจรายชื่อที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเวลา 08:00 น

ขณะที่ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนต่างก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการจัดการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการเลือกตั้งนั้น จะเน้นรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณสถานที่เลือกตั้ง ตลอดจนรักษาความปลอดภัยเส้นทางให้แก่ประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

 

/////////////////////////////////////////////////////////

 

 

About Oxegen

Check Also

พ่อเมืองยะลา เปิดงานสมโภชหลักเมือง-กาชาดยะลาปี 62

ภาพ/ข่าว อับดุล …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *