วันอังคาร , กรกฎาคม 23 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / กีฬา / องค์กรสาธารณประโยชน์ เครือข่าย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์ตำบลลำภู นำ เยาวชน ประชาชน มาอบรม เพิ่มทักษะ การเล่นกีฬาเปตอง ต้านภัยยาเสพติด

องค์กรสาธารณประโยชน์ เครือข่าย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์ตำบลลำภู นำ เยาวชน ประชาชน มาอบรม เพิ่มทักษะ การเล่นกีฬาเปตอง ต้านภัยยาเสพติด

สุไลมาน ยุ SPM news รายงาน…

ที่สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส องค์กรสาธารณประโยชน์ เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์ตำบลลำภู จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นเปตองเพื่อต้านยาเสพติด ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเล่นเปตองเพื่อต้านยาเสพติด นายยะยา เปาะสา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เป็นประธานเปิดพิธี โดยมี นายอับดุลเราะมัน สือแม ประธานองค์กรสาธารณประโยชน์เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์ตำบลลำภู นายสามารถ ละกะเต็บ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นายสัญญา ขาวปากรอ เลขานุการชมรมเปตองจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส วิทยากร นักกีฬา และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมให้การต้อนรับ

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้แพร่ระบาดกันอย่างกว้างขวางในทั่วทุกพื้นที่ และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆอย่างมากมาย เช่นปัญหาสุขภาพ ปัญหาอาชญากรรม การลักขโมย ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ความไม่ปลอดภัยต่อร่างกายและชีวิตของคนในหมู่บ้าน และอื่นๆ ทางองค์กรสาธารณประโยชน์เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์ตำบลลำภู จึงได้จัดการฝึกอบรมทักษะการเล่นเปตองเพื่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยได้กำหนดเวลาการฝึกอบรม 2 วัน คือวันที่ 9-10 กุมพาภาพันธ์ มีเยวชนและประชาชนในพื้นที่ ตำบลลำภูเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 84 คน

ในการนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษ ภัยและวิธีการป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด บรรยยาโดย รตอ.สุชาติ ปราบหนุน และวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตรวจภูธรเมืองนราธิวาส มีการบรรยายเรื่อง การเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง บรรยายโดย นายสามารถ ละกะเต็บ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และได้มีการบรรยายเรื่อง ประวัติความเป็นมาของกีฬาเปตอง และกฎระเบียบต่างๆของกีฬาเปตอง วิธีการเล่น โดยมีวิทยากร จาก ชมรมเปตองจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้บรรยาย หลังการเสร็จสิ้นการบรรยายให้ความรู้แล้ว ทางผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้ลงสนามฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตอง ณ สนามเปตองชั่วคราว อบต.ลำภู

การฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เพิ่มทักษะการเล่นเพิ่มขึ้น รู้ถึงกฏกติกาของการเล่นเบตอง ได้มีสุขภาพที่ดีและสนใจหันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ ทำให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุขต่อไป

//////////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

เบตงไทยไฟต์ โปรโมท ไทย-เทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ดินแดนใต้สุดแดนสยาม

ทีม BETONG news …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *