วันอังคาร , กรกฎาคม 23 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / “พล.อ.สุรเชรษฐ์” หน.ผู้แทนพิเศษรัฐบาล/รมช.ศธ.ลงพื้นที่ปัตตานี รับฟังการนำเสนอ ผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้

“พล.อ.สุรเชรษฐ์” หน.ผู้แทนพิเศษรัฐบาล/รมช.ศธ.ลงพื้นที่ปัตตานี รับฟังการนำเสนอ ผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้

บุหงา รายา รายงาน..

(7 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรมซี.เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี    พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล /รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อติดตามและรับฟังการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ผู้แทนจังหวัดยะลา  ผู้แทนจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีหลักการดำเนินการที่ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา มีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตลอดถึงบริบทของพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า  พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากในการระดมความคิดแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม และตรงความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งได้นำนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายภาคใต้นำมาแสดงให้ ครู อาจารย์ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เยี่ยมชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้  ซึ่งการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องใน 6 ภูมิภาค หนึ่งในนั้น คือ พื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบริบทที่แตกต่างจากพื้นที่ในภูมิภาคอื่นๆ ทั้งด้านภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการศึกษาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างกัน โดยมุ่งหมายให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ทางการศึกษาในระดับพื้นที่ สถานศึกษา ตลอดถึงนักเรียนในพื้นที่ให้มีคุณภาพ ต่อไป

////////////////////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

จริยธรรมจะนะร่วมวิชาการนานาชาติและ MOU กับมาเลเซียและอินโดนีเซีย

 อุสตาซอับดุชชะ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *