Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / สมเกียรติรองเลขาธิการ ศอ.บต. ขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิตเด็กปฐมวัย องค์กรปกครองท้องถิ่น จชต.แนวทางไทยแลนด์ 4.0

สมเกียรติรองเลขาธิการ ศอ.บต. ขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิตเด็กปฐมวัย องค์กรปกครองท้องถิ่น จชต.แนวทางไทยแลนด์ 4.0

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิตเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการสร้างมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิตเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายอิสระ ละอองสกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป ทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน และปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมมือขับเคลื่อนตามแนวทางประเทศไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้เป็นกรอบการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี ทั้งนี้ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต  โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย ช่วงอายุระหว่าง 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จชต. ซึ่งมีจำนวน 608 ศูนย์ มีเด็กในความรับผิดชอบ จำนวน 39,443 คน ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่น และเร่งดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้  เป็นการร่วมกันร่างตัวชี้วัดและชี้แจงกลไกการจัดการบริหารการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จชต. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่ต่อไป

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.รายงาน

About Oxegen

Check Also

เริ่มแล้วเทศกาลดอกไม้บานที่เบตง 2019 ตระการตากับดอกทิวลิปหลากสี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ เข้าร่วมชมความงามอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว อดินัน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *