ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

กอ.รมน.ภาค 4 สน.โครงการ “ติวข้น…ค้นฝัน 6 ” เพิ่มทักษะการทำข้อสอบ และแนะแนวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่อเนื่องพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบพื้นฐานทักษะความรู้เด็ก 60 เปอร์เซ็นต์

แชร์เลย

กอ.รมน.ภาค 4 สน.โครงการ “ติวข้น…ค้นฝัน  6 ” เพิ่มทักษะการทำข้อสอบ และแนะแนวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่อเนื่องพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบพื้นฐานทักษะความรู้เด็ก 60 เปอร์เซ็นต์

(26 พ.ย.60)  กอ.รมน.ภาค 4 สน. ดำเนินกิจกรรม โครงการ “ติวข้น…ค้นฝัน  6 ” เพื่อเพิ่มทักษะการทำข้อสอบ และแนะแนวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยอาจารย์จาก มอ.หาดใหญ่ ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ได้ รับ-ส่ง นักเรียนเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จว.ย.ล. หอประชุม รร.คณะราษฎรบำรุง อ.เมือง จว.ย.ล. สอนวิชาฟิสิกส์ โดย อ.ซอฟวาน นุห์ จำนวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 207 คน

  1. จว.ป.น. หอประชุม รร.เบญจมราชูทิศ อ.เมือง จว.ป.น. วิชา เคมี และชีวะ โดย อ. ปริยาภรณ์ ยิ่งคง จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 194 คน
  2. จว.น.ธ. หอประชุม รร.นราธิวาส อ.เมือง จว.น.ธ. วิชา คณิตศาสตร์ โดย อ.สุรีพร จีนปาน จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 183 คน

รวมนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้ง 3 จังหวัด จำนวน 584 คน

– ผลการปฏิบัติ นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี  อาจารย์ แนะแนวเทคนิคในการทำข้อสอบ ให้กับน้องๆ นักเรียน

– วันอาทิตย์ น้องๆๆบาง รร. มีเรียนศาสนา น้องๆที่เรียน นศท. มีสอบ และ บางพื้นที่เกิดอุทกภัย น้ำท่วม ทำให้นักเรียนมีจำนวนลดลงจากเดิม

– จากการสอบถาม อ.สุรีพรฯ สอนวิชาคณิตศาสตร์ แจ้งว่าเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัด มีพื้นฐานความรู้ที่ดีประมาณ 60% การสอนสามารถเร่งการสอนได้ และได้ปูพื้นฐานให้เข้าใจในสูตรต่างๆ เพื่อประยุกต์เชื่อมโยงต่อยอดกับสูตรอื่นๆได้ และเนื่องจากการเลือกคำตอบในการสอบจะมีข้อให้เลือกถึง 5 ข้อ การทำข้อสอบต้องแข่งกับเวลา ซึ่งเทคนิคการตัดข้อที่ไม่ใช่ออกจะช่วยให้สมองไม่ล้า รวมทั้งมีเกมบริหารสมอง ฝึกแยกประสาทสัมผัสช่วยให้เด็กนักเรียนได้ผ่อนคลาย และจากการสอบถามถึงการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา น้องนักเรียนบางคนกลัวว่าเมื่อสอบผ่านสามารถเลือกสาขาได้ แต่จะไม่มีทุนในการเข้าศึกษาต่อ อ.สุรีพรฯ แนะนำให้คุยกับครอบครัว และพยายามหาทุนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างดี..

ข่าว/ภาพ ทีม SPMCNEWS

 2,274 total views,  2 views today

You may have missed