วันจันทร์ , มิถุนายน 17 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในงาน“ของดีเมืองนรา”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในงาน“ของดีเมืองนรา”

 (26 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)    ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของ    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในโครงการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาส  ในงาน       “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  

ในการนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ถวายการรายงานผลงานในโครงการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ ที่ได้ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับ โครงการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ ของเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ดำเนินการรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย โดย ศอ.บต. ได้ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ให้แก่ครูผู้สอนทุกระดับชั้นในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 47 แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 86 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 31 แห่ง  รวมทั้งสิ้น 164 แห่ง เพื่อให้ครูนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านหลักสูตร “การผลิตสื่อและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การผลิตหนังสือนิทานสำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”

และกิจกรรมอาหารเช้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44   โดย ศอ.บต. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ยะลา และจังหวัดปัตตานี สนับสนุนกิจกรรมอาหารเช้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 12 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนจำนวน 1,370 คน ได้รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณประโยชน์ ได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อตอบรับการมีสมาธิ การมีความกระตือรือร้นในการเรียนและพร้อมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

///////////////////////

บรรณาธิการข่าว

About Oxegen

Check Also

ขนส่งเบตง จ.ยะลา เชิญชวน ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งแรกของอำเภอเบตง หมวดอักษร กค ” กิจการก้าวหน้า การค้าร่ำรวย” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *