Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ศอ.บต.จัดประชุมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต.จัดประชุมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

( 8 สิงหาคม  2561 เวลา  11.00 น.)  ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีปิด “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”  เพื่อถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ และเครื่องมือในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมี นางน้ำทิพย์  จันทรสกุล  ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  ศอ.บต. เจ้าหน้าที่เยียวยา ศอ.บต.  ผู้แทนเยียวยาจังหวัด  อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่าการถอดบทเรียน  ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เชื่อว่าได้มาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การเรียนรู้  และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงระบบการให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงกับความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  ศอ.บต. จึงจัดให้มีการถอดบทเรียนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ  ที่ผ่านมา และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านนางน้ำทิพย์  จันทรสกุล  ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  ศอ.บต.  กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและบทบาทสำคัญต่อการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะงานอำนวยการความยุติธรรมและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่จะอำนวยความเป็นธรรม  สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายรวมทั้งฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบฯให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. จึงได้จัดให้มีการถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  บุคลากรให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต.  จังหวัด  อำเภอ  และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลเข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน

////////////////////////////

รายงานโดย  บรรณาธิการข่าว

About Oxegen

Check Also

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พบสื่อนราธิวาส สร้างสัมพันธ์ เดินหน้าร่วมกัน เพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

 (16 สิงหาคม 25 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *