Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ศอ.บต. ขับเคลื่อนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ก้าวสู่ปีที่ 13 ส่งเสริมความเป็นผู้นำ พร้อมเป็นผู้ให้ของเยาวชน “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด”

ศอ.บต. ขับเคลื่อนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ก้าวสู่ปีที่ 13 ส่งเสริมความเป็นผู้นำ พร้อมเป็นผู้ให้ของเยาวชน “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด”

นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ กล่าวเปิดการประชุมขับเคลื่อนสานต่อโครงการฯว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการของทุกคน        เป็นเรื่องของความรัก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี มีเจตจำนงที่จะเห็นการอยู่ดีมีสุขของลูกหลานภาคใต้  ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกัน  โครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่จะบอกสังคมได้ว่าเป็นโครงการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  คนที่เข้ามาอยู่ในโครงการฯ ถือเป็นสมาชิกของครอบครัวทั้งหมด เป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งจะสามารถดูแลทุกข์สุขของกันและกันได้ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็ตาม (1 สิงหาคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานในการประชุม การขับเคลื่อน สานต่อโครงการฯ รุ่นที่ 34 เพื่อเตรียมความพร้อมคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสมาชิกสานใจไทย สู่ใจใต้ โดยมีนายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ได้ดำเนินการมาแล้ว 13 ปี จำนวน 33 รุ่น โดยเฉลี่ย 2 รุ่น ต่อปี มีจำนวนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ผ่านโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ จำนวน 7,386 คน ในปัจจุบันมีเยาวชนให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่นจำนวน 2,000 คน ต่อปี แสดงให้เห็นว่า โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อพี่เยาวชนในพื้นที่อย่างมาก เพราะผู้ปกครอง ชุมชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อโครงการฯ หลายปีที่ผ่านมา ผู้นำศาสนา ผู้นำในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม มีความเข้าใจถึงจุดเป้าหมายของโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ในการพลักดันส่งเสริมคุณภาพของเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อย่างมีความสุข

โดย…กองบรรณาธิการ

 

About Oxegen

Check Also

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พบสื่อนราธิวาส สร้างสัมพันธ์ เดินหน้าร่วมกัน เพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

 (16 สิงหาคม 25 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *