มีนาคม 4, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอเบตง ร่วมเสวนาโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอเบตง ร่วมเสวนาโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แชร์เลย

ภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอเบตง ร่วมเสวนาโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (20พ.ย.60) ที่ร้านอาหารต้าเหยิน  อ.เบตง จ.ยะลา นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง  พร้อมด้วยนายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ร่วมเสวนาโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 สน.ในการเดินหน้าแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เน้น สร้างสภาวะแวดล้อมเอื้อต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข   โดยมีผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง   กล่าวว่า ทาง ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข ตลอดจนให้ภาคประชาสังคมต่างๆ มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ

ด้านนายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า ภาคประชาสังคมในพื้นที่มีความสำคัญมากเพราะพี่น้องประชาชนเชื่อใจและไว้วางใจ เพราะฉะนั้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภาคประชาสังคม คิดว่าจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ อีกทั้งบุคลากรจากภาคประชาสังคมมีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน เข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี และเข้ามาทำงานด้วยอุดมการณ์ แต่บางส่วนต้องการปัจจัยในการขับเคลื่อนงานที่ทำเพื่อประชาชน รัฐจะพยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่

 

ข่าว อดินันท์ มะลี ผู้สื่อข่าว SPMCNEWS อ.เบตง จ.ยะลา

ภาพ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตง

 663 total views,  2 views today

You may have missed