มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

สนง.ขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง จัดกิจกรรมคุย ยามเช้า “Morning talk” ร่วมเล่าเพื่อชาวเบตง สานสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในพื้นที่

แชร์เลย

สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง จัดกิจกรรมคุยเล่นๆ ยามเช้า “Morning talk” ร่วมกันเล่าเพื่อชาวเบตง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในพื้นที่

วันนี้ (16 พ.ย. 60) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง  นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง ได้ร่วมพบปะพร้อมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในกิจกรรมคุยเล่นๆ ยามเช้า “Morning talk” ร่วมกันเล่าเพื่อชาวเบตง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี และประชาชนเข้าร่วมประทานอาหารเช้าร่วมกัน โดยแต่ละหน่วยงาน จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง

นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมคุยเล่นๆ ยามเช้า ร่วมกันเล่าเพื่อชาวเบตง จัดขึ้นตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฎิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี เกิดความรักความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ทำให้เกิดผลดี เกิดความร่วมมือ สามารถบูรณาการการทำงานในพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกันให้เกิดผลสำเร็จ รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ศอ.บต. จังหวัดและอำเภอ ปฏิบัติผลให้เกิดเป็นรูปธรรม ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านนายพงศ์ศักดิ์ ศิริพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานขนส่จังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง กล่าวว่า ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง ได้ร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาเบตง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้เสนอแผนงาน โครงการ “รณรงค์ เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ ทางถนน”เพื่อสร้างจิตสำนึก และลดอุบัติเหตุ ทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนน  และขอให้ผู้ใช้รถที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้มายื่นคำขอ  ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง  ในวันและเวลาราชการ

ภาพ-ข่าว อดินันท์ มะลี ผู้สื่อข่าว อ.เบตง จ.ยะลา

 

 799 total views,  2 views today

You may have missed