วันอังคาร , สิงหาคม 14 2018
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / เลขาธิการ ศอ.บต. นำกลุ่มเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล แจงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อปากท้องประชาชน สร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน

เลขาธิการ ศอ.บต. นำกลุ่มเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล แจงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อปากท้องประชาชน สร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน

 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ตึกนารี สโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำตัวแทนกลุ่มธุรกิจประมงพื้นบ้าน  ตัวแทนกลุ่มต้นแบบโอรังปันตัย  ตัวแทนกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน ฆูนุงสีลีปัต  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปยางพาราถ้ำทะลุ ตัวแทนกลุ่มเยาวชนหมู่บ้านเกษตร และกลุ่มปศุสัตว์ต้นแบบ ร่วมแถลงความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การขับเคลื่อนงานของรัฐบาล “สานพลังประชารัฐ” และโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สร้างจุดยืนใหม่ที่เรียกว่า เศรษฐกิจประชารัฐ           “รู้กิน รู้ให้ รู้ใจกัน”

 นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึง การทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า  เป็นการทำงานเชิงรุกทั้งหมด เพราะนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการเน้นย้ำว่าจะต้องยุติการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ให้ได้ภายในปีการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้  โดยแนวทางการเสริมความมั่นคงของหน่วยงาน ด้านความมั่นคง คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ผลสะท้อนจากการพัฒนาที่ผ่านมา พบว่าสถิตินักท่องเที่ยว    ในห้วงระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560  มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

โดยตลอดทั้งปี มีจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 1,534,193 คน และมีจำนวนการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มสูงขึ้น รวมรายได้จำนวนกว่า 6,433.46 ล้านบาท ประกอบกับตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อาทิ “การลงทุน” และ “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ” พบว่า จังหวัดยะลา ภาคการบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.72 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.51 การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.76 มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.98 ในขณะที่ จังหวัดนราธิวาส ภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 และจังหวัดปัตตานี ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ทั้งนี้ เชื่อมโยงถึงความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น สังเกตจากจำนวนร้านค้า แผงลอยที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสัดส่วนอัตราการว่างงานลดลง ประชาชนย้ายกลับถิ่นฐาน การซื้อขายที่ดิน สร้างบ้านพักอาศัย  บ้านจัดสรร จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ฯลฯ  สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงอย่างมีนัยสำคัญ

นายมูหามะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า กลุ่มปลากุเลาโอรังปันตัย  เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของรัฐบาลที่สั่งการให้ ศอ.บต. เข้ามาดูแลชาวบ้านประมงชายฝั่งที่ไม่สามารถออกหาปลาได้ในช่วงเดือนมรสุม  จึงส่งเสริมอาชีพให้มาทำปลากุเลาเค็มขาย ทำให้ตอนนี้ชาวบ้านมีรายได้ตลอดทั้งปี ส่วนปลากุเลาเค็มก็ได้รับการพัฒนาทั้งรูปแบบบรรจุภัณฑ์และรสชาติ มาตรฐาน ทำให้ส่งออกไปไกลถึงตลาดต่างประเทศ  ซึ่งจากการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในวันนี้ ถือเป็นมิติการทำงานใหม่ของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมิติงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมกับประชาชนอย่างเต็มที่ ทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนให้มีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน วันนี้ตนในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี   ที่ตั้งใจ และจริงใจในการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้าน ทำให้ปัจจุบันเริ่มเห็นที่ยืนของประชาชนและลูกหลานคนชายแดนใต้มากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดการมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีนั้นอาจจะเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ได้ และจะทำให้พื้นที่มีแต่ความสันติสุข

SPMCnews รายงาน

About Oxegen

Check Also

ผู้นำศาสนา ร่วมละหมาดฮาญัต ต้านความรุนแรงและประณาม คนร้ายก่อเหตุยิง 2 แม่ลูกเสียชีวิตที่บาเจาะ

  เมื่อเวล …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *