มกราคม 28, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อำเภอเบตงผนึกกำลัง เตรียมพร้อมจัดแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 อย่างยิ่งใหญ่ วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ 2 ประเทศ ไทย – มาเลเซีย

แชร์เลย

อำเภอเบตงผนึกกำลังหลายภาคส่วนเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 อย่างยิ่งใหญ่ วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ 2 ประเทศ ไทย – มาเลเซีย 17 – 19 ก.พ. 66 นี้ พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น ผ่านกิจกรรม Amazing Thailand Betong Festival
วันนี้ (19 มกราคม 2566) ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และ กิ่งอำเภอเปอร์กาลังฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยมี ต่วนซ่อฟวัน เบ็ญซอและห์ หน.กิ่งอำเภอเปิงกาลันอูลู ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ผู้แทน UTMB ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยกิจกรรม Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ได้มีการเพิ่มเส้นทางการวิ่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ โดยมีการแบ่งเส้นทางการวิ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ระยะ 100 ไมค์ (170 กิโลเมตร) และ 50 กิโลเมตร (วิ่งผ่านเขตแดนรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย) และระยะเส้นทางการวิ่งในประเทศได้แก่ 100 กิโลเมตร 25 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร (Funrun) เปิดโอกาสให้เด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมวิ่งฟรี!! ซึ่งจุดสตาร์ทจะเริ่มต้นอยู่ที่หน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และมีจุดพักคอย 14 จุด หลัก ใช้เส้นทางการวิ่งผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน เส้นทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อต่อยอดงานพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และความร่วมมือในระดับอาเซียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคไปสู่ระดับนานาชาติ


นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียดำเนินกิจกรรมภายใต้มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) หนุนเสริมตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างให้เกิดการพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้จากความสำเร็จของการแข่งขัน Amazean jungle trail zero edition 2022 เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตงที่ผ่านมา ซึ่งมีนักวิ่งจาก 14 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน จนทำให้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก UTMB (Ultra Trail de Mont Blanc international) ให้เป็น 1 ในสนาม UTMB world series สนามที่ 2 ของประเทศไทย ต่อจากสนามวิ่งเทรล ดอยอิทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็น 1 ใน 27 สนามทั่วโลก และให้ใช้ชื่อใน UTMB world series เป็น Amazean jungle thailand by UTMB ที่สามารถสร้างมูลค่าทางสังคมได้รวมกว่า 143.8 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังกิจกรรม Amazing Thailand Betong Festival ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ถือเป็นโครงการที่จะสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสรรค์ Soft Power – 5F ประกอบด้วย อาหาร (Food) แฟชั่น (Fashion) ศิลปะการต่อสู้มวยไทย (Fighting), ภาพยนตร์ (Films) และ เทศกาลต่างๆ(Festivals) มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ผ่านกิจกรรมการกระตุ้นการท่องเที่ยวเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งในด้านการกีฬาพื้นเมืองโบราณ อาหาร วัฒนธรรมของ ชาวมุสลิม – จีน ในพื้นที่อําเภอเบตง ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว และเทศกาลวาเลนไทน์ ด้วยได้แก่ เวทีกลางน้ำน้ำพุประกอบแสง สี เสียง เทศกาลไฟประดับเมือง OTOP Expo กว่า 70 ร้าน เทศกาลอาหารเบตง กว่า 100 ร้าน/บูธ กิจกรรม วิ่งเที่ยว ดื่ม กิน เช็คอิน@เบตง กิจกรรมการแข่งขันกีฬายิงธนูโบราณ และกิจกรรม Amazean Jungle Camping..

 

 

 19,576 total views,  2 views today

You may have missed